Priamovstrekové motory na LPG | www.hatiar.eu - Montáž LPG zariadení do osobných motorových vozidiel.

       

Čo to vlastne tie priamovstrekové motory sú ?                                                                               (Aktualizované 19.4.2018)

Priamovstrekové motory sú motory novej konštrukcie,  ktoré vstrekujú benzín vstrekovacou tryskou-vstrekovačom priamo do spaľovacieho priestoru.
Klasické motory (spravidla označované ako MPi) vstrekujú benzín do sacieho potrubia-pred sacie ventily.

Dôvodom prechodu na priame vstrekovanie sú stále prísnejšie emisné limity. Benzínové vstrekovače sú v priamovstrekovom motore namontované tak, že ich špička je vnorená do spaľovacieho priestoru. Je vystavená vysokým teplotám ktoré vznikajú pri práci motora a jej ochladzovanie je zabezpečené okrem iného aj pretekajúcim palivom (benzínom, prípadne plynom v kvapalnom skupenstve).

Starším motorom plne postačujú pri prestavbe na LPG súčasné LPG systémy (splynovače) so sekvenčným vstrekovaním. Tie dopravujú plyn do motora nepriamo, do sacieho potrubia paralelne popri benzínových, pričom pôvodné benzínové vstrekovače sú elektronicky vypnuté, aby nevstrekovali benzín. Keďže je však benzínový vstrekovač namontovaný v sacom potrubí a je chladený prúdením nasávaného vzduchu nieje dôvod riešiť jeho chladenie. Z toho dôvodu sa dnes už takéto motory označujú ako "nepriamovstrekové motory".

A práve rozdielna konštrukcia je jeden z dôvodov, prečo je prestavba priamovstrekového motora náročnejšia (tých dôvodov je samozrejme viac, tento je však kľúčový). Je totiž potrebné zabezpečiť kvalitné chladenie benzínových vstrekovačov aj pri práci motora na plyn.

Motory s priamym vstrekom benzínu sú označované rôznymi názvami. FSI, TSI, TFSI, GDI, DFI, DPI, DISI, TCe a i. 

Existujú dva spôsoby, ako priamovstrekový motor spoľahlivo prestavať na LPG:

1.    Vstrekovanie LPG v plynnej fáze plynu cez domontované plynové vstrekovače s prídavkom benzínu. Cenovo prístupnejšia a rozšírenejšia alternatíva. 
2.    Vstrekovanie plynu v kvapalnej fáze plynu cez pôvodné benzínové vstrekovače.  Drahšia, avšak z pohľadu úspory nákladov na palivo lepšia varianta.

 Prvý, jednoduchší spôsob je použiť pre prestavbu takzvané „prívstrekové“ LPG zariadenie (s prídavkom benzínu). Na našom trhu je ich dostatok. Prívstrek benzínu v praxi znamená, že riadiaca elektronika dávkuje LPG v plynnom stave prostredníctvom LPG vstrekovačov, pričom súčasne v malých, prerušovaných dávkach privstrekuje benzín cez benzínový vstrekovač aby zabezpečila jeho chladenie. Deje sa tak na základe algoritmu, ktorý vypočíta riadiaca jednotka na základe údajov z rôznych snímačov (otáčky, záťaž motora, teplota...). Tieto systémy sú neustále zdokonaľované a v súčasnosti pracujú spravidla v pomere dávkovania paliva 80-95 % LPG a 5-20 % benzínu.

 Druhý spôsob je priamovstrekové zariadenie. Motor pracuje nepretržite v režime LPG vrátane štartov, pričom plyn v kvapalnom stave prechádza priamo cez benzínové vstrekovače čím je zabezpečené ich chladenie. Prax ukázala, že takéto chladenie je ešte efektívnejšie než pri benzíne vzhľadom k fyzikálnym vlastnostiam LPG. Pri zmene skupenstva plynu dochádza k prudkému ochladzovaniu čo má za následok efektívne chladenie a ako sprievodný jav mierny nárast výkonu motora pôsobením tzv. „Intercooler“ efektu.  Jedinou nevýhodou tohto spôsobu prestavby je skutočnosť, že niektoré motory niesú pre vstrekovanie kvapalnej fázy vhodné svojou konštrukciou. Preto Vám v našich zoznamoch ponúkame len overené riešenia.

 

 

 

 

Takéto motory je však možné prestavať zatiaľ len v prípade, kedy výrobca LPG zariadenia už má spracovaný softvér pre daný motor. Zoznam spracovaných motorov v jednotlivých vozidlách si môžte prezrieť po kliknutí na značky splynovačov v ľavom menu tejto stránky, prípadne kliknutím na obrázok si stiahnete zoznam zariadení Prins do svojho počítača. 
Zoznam priebežne dopĺňame vždy po zverejnení nových informácií od výrobcov LPG zariadení (splynovačov). 

Spoločnosť Prins má v ponuke mnoho verzií spracovaných motorov, pre ktoré ponúkajú systémy LPG / CNG s priamym vstrekovaním založené na vstrekovaní plynu v plynnej fáze (verzia VSi 2.0 Di), ako aj  v kvapalnej podobe (verzia Direct LiquiMax, len pre LPG). Prins využil svoje rozsiahle skúsenosti na to aby určil, ktorý systém funguje najlepšie pre konkrétny motor. 

Nové aktualizácie modelov sa vykonávajú pravidelne. Samozrejme, že Vás budeme informovať o nových motorizáciách prostredníctvom našich webových stránok a kanálov sociálnych médií. 

Pokiaľ v zoznamoch Vaše vozidlo nenájdete nič nieje stratené. Zoznam dostupných systémov LPG / CNG pre motory s priamym vstrekovaním sa neustále rozširuje. Stačí sledovať naše stránky. Je možné, že Vaše auto sa tu zakrátko objaví.

 

 To je základné zhrnutie princípu práce jednotlivých zariadení a rozdielov medzi nimi. V prípade, že máte takýto motor a máte záujem jazdiť za (takmer) polovicu kontaktujte nás, radi zodpovieme všetky Vaše otázky.