Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Autorské práva

Žiadosť o udelenie súhlasu

Prosíme, uveďte všetky povinné údaje.

Autorské práva

Celý obsah stránok na doméne www.hatiar.eu a ostatných doménach, či sub doménach majiteľa a dokumenty zverejnené na tejto stránke v elektronickej forme sú chránené medzinárodnými autorskými právami a autorskými právami uvedených autorov v spodnej časti predmetného obsahu.

Tieto stránky možno slobodne stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť a to vrátane textu a grafiky výlučne pre osobné, nekomerčné používanie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté. Distribúcia alebo publikácia týchto stránok a to vrátane textu a grafiky v akejkoľvek podobe je bez písomného povolenia a vopred udeleného súhlasu je výslovne zakázaná.

Pokiaľ sa rozhodnete použiť akúkoľvek časť našich stránok  a nášho autorského obsahu formou zdieľania, či kopírovania jej obsahových častí, a to buď na vašich internetových stránok, sociálnych sieťach, alebo iných internetových, tlačových formách, alebo video prezenzáciách, vyžadujeme aby bol vždy uvedený zdroj predmetnej citácie, odkazu, obrázka, alebo iného autorského obsahu podliehajúceho ochrane autorských práv. Pokiaľ máte záujem o zdieľanie akejkoľvek časti stránok, informujte nás o tom prosím, prostredníctvom formulára na ľavej strane, tejto stránky.

V prípade zistenia neoprávneného užívania akéhokoľvek obsahu stránok a to buď grafických materiálov, autorských fotografií, článkov, alebo iných informácií, budeme postupovať v zmysle platných zákonov SR a EU a medzinárodných práv.

 

 

 

Hľadať

No Internet Connection