Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Čo je to ODO-pass?

ODO-pass - Výpis zo štátneho Registra Prevádzkových Záznamov Vozidiel (RPZV) zobrazuje skutočný stav kilometrov, v čase, kedy boli zaznamenané. Na základe údajov o kilometroch získate prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený. Výpis obsahuje identifikačné číslo vozidla VIN, značku a obchodný názov vozidla.

Auto-Pass - Príloha k ODO-Pass-u poskytuje rozšírené informácie o vozidle. V závislosti od verzie, ktorú si vyberiete poskytuje informácie o technických údajoch, krajine pôvodu vozidla, počte majiteľov a držiteľov vozidla, pátraniach, kontrole originality, servisných záznamoch (opravách) vozidla, poškodeniach, PZP, montáži plynového zariadenia (LPG, CNG), termínoch STK, EK, záložných právach, blokáciách, exekúciách, daňových podlžnostiach vlastníka, leasingoch vozidla. Overenie sa nevzťahuje len na subjekt, ale aj na vozidlo ako také. Príloha zároveň obsahuje aj všetky údaje zo všetkých poisťovní (poistné plnenia po nehode) a dopravných inšpektorátov (záznamy o nehode). Auto-Pass obsahuje spolu 19 dostupných položiek do ktorých prispieva viac ako 2.000 autoservisov, vrátane autorizovaných.

 

Predtým, ako si kúpite ojazdené vozidlo, máte možnosť overiť si jeho históriu. Najčastejšie sa kupujúci zaujímajú o najazdené kilometre. Údaje o kilometroch sú dostupné v ODO-Pas-e, Výpise z Registra prevádzkových záznamov vozidiel (ďalej len RPZV). ODO-Pass alebo Auto-Pass získate vyplnením údajov vo formulári a odoslaním autorizovanej žiadosti.

RPZV je zriadený Ministerstvom dopravy a výstavby SR v súlade s novelou zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. novembra 2015. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2016.
Informácie v databáze RPZV sú z Dopravných inšpektorátov (záznamy o dopravných nehodách), všetkých poisťovní (plnenie škodových udalostí) a databázy viac ako 2.000 autoservisov, vrátane značkových. 

Aktuálny cenník výpisov.

ODO-Pass.................................. 7-15.- € (v závislosti od počtu záznamov v registri)
Auto-Pass-základný........................15.- €
Auto-Pass rozšírený.........................23.- €
Auto-Pass úplný...............................33.- €

Prechádzať súbory
Size limit for each file is 100 MB

    Čo je Auto-Pass?

    Auto-Pass - Ak v Prílohe k ODO-Passu, ktorá obsahuje aktuálne údaje ku každému registrovanému vozidlu v slovenskej evidencii, spotrebiteľ nájde informáciu, že k danému vozidlu existujú záznamy o poškodeniach v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, môže si na tejto stránke požiadať o vygenerovanie Výpisu o poškodeniach vozidla, Auto-Pass-u. Jeho vygenerovanie je podmienené existenciou platného ODO-Passu. Vo Výpise o poškodeniach vozidla nájde spotrebiteľ informácie, v ktorej krajine sa stala škodová udalosť, dátum dopravnej nehody, celkovú kalkuláciu opravy, poškodenia jednotlivých častí vozidla, ako aj zoznam poškodených dielov a mnoho, monoho ďaľších dôležitých informácií.

    Auto-Pass sa vyhotovuje v troch variantách, základný, rozšírený a úplný. Podrobnosti o ich rozsahu nájdete tu - klikni

    Hľadať

    No Internet Connection