Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Čo je to ODO-pass?

ODO-pass - Výpis zo štátneho registra prevádzkových záznamov vozidiel, alebo inak nazývaný ODO-Pass zobrazuje skutočný stav kilometrov, v čase, kedy boli zaznamenané. Na základe údajov o kilometroch získate prehľad, či priebeh stavu kilometrov je reálny a odometer nebol stočený. Výpis okrem iného obsahuje tieto údaje: identifikačné číslo vozidla VIN, značku a obchodný názov vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla, dátum prvého prihlásenia vozidla v SR, dátum vystavenia ODO-Passu.

Príloha k ODO-passu - Príloha k Výpisu zo štátneho registra evidencie vozidiel poskytuje komplexné a aktuálne informácie o vozidle. Na rozdiel od rôznych dostupných informácií pre overenie vozidla na internete, poskytuje okrem iného aj informácie o blokácii vozidla. Overenie sa nevzťahuje len na subjekt, ale aj na vozidlo ako také. Pre overenie blokácie vozidla nepostačuje len overenie existencie exekúcie na subjekt v registri exekúcií vedeného Slovenskou komorou exekútorov. Vozidlo môže byť blokované aj z iného dôvodu, ktoré nie je bežne dostupné na internete, napr. blokácia exekútormi Finančnej správy – daňové exekúcie. Okrem blokácii vozidla sú súčasťou prílohy aj informácie o overení vozidla v pátracích evidenciách, leasingu, o KO a platnosti TK a EK, atď. Príloha zároveň obsahuje aj všetky údaje zo všetkých poisťovní (PZP). Táto príloha obsahuje spolu 19 dostupných položiek.

 

Predtým, ako si kúpite ojazdené vozidlo, máte možnosť overiť si jeho históriu. Najčastejšie sa kupujúci zaujímajú o najazdené kilometre. Údaje o kilometroch sú dostupné vo Výpise z Registra prevádzkových záznamov vozidiel. Pravosť platného ODO-Passu si občania overia vyplnením údajov vo formulári a odoslaním autorizovanej žiadosti.

Register prevádzkových záznamov vozidiel zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade s novelou zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. novembra 2015. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2016.

Prechádzať súbory
Size limit for each file is 100 MB

    Čo je výpis o poškodeniach vozidla?

    Výpis o poškodeniach vozidla A - Ak v Prílohe k ODO-Passu, ktorá obsahuje aktuálne údaje ku každému registrovanému vozidlu v slovenskej evidencii, spotrebiteľ nájde informáciu, že k danému vozidlu existujú záznamy o poškodeniach v dôsledku dopravnej nehody alebo škodovej udalosti, môže si na tejto stránke požiadať o vygenerovanie Výpisu o poškodeniach vozidla. Jeho vygenerovanie je podmienené existenciou platného ODO-Passu a Prílohy k ODO-Passu. Vo Výpise o poškodeniach vozidla nájde spotrebiteľ informácie, v ktorej krajine sa stala škodová udalosť, dátum dopravnej nehody, celkovú kalkuláciu opravy, poškodenia jednotlivých častí vozidla, ako aj zoznam poškodených dielov.

    Výpis o poškodeniach vozidla B - Totožný s variantou A, navyše doplnený o fotodokumentáciu celkového stavu poškodenia vozidla vyhotovenej poisťovňou.

    Hľadať

    No Internet Connection