Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Ako zapísať LPG

O bezpečnosti

Mám otázky ohľadom zápisu

Ak potrebujete viac informácií ohľadom zápisu LPG systému vyplňte prosím nasledujúci formulár. Čo najskôr Vás budeme kontaktovať.
Prosím vyplňte všetky povinné políčka.

captcha

Naša legislatíva rozlišuje niekoľko typov prestavby na LPG. Podmienky zápisu LPG do TP sú takéto:

Typ 1. Prestavba hromadne schváleného vozidla: (platí od 20.5.2018)

Najjednoduchšia a najlacnejšia cesta zápisu

 • Pri type vozidla hromadne schválenom na prestavbu si dá záujemca namontovať schválené zariadenie v pracovisku montáže plynových zariadení, kde po prestavbe dostane potrebné potvrdenia – osvedčenie o schválení plynového zariadenia (PZ), rozhodnutie o schválení PZ a  potvrdenie o montáži PZ. Okresný úrad dopravy môže tiež požadovať základný technický opis zariadenia pre konkrétny typ vozidla.
 • Následne (najneskôr však do 15 dní od dátumu montáže) žiadateľ vyplní na Okresnom úrade pre cestnú dopravu  žiadosť o zapísanie kombinovaného pohonu benzín - LPG do technického preukazu.
 • Pracovník Okresného úradu vystaví nový TP do ktorého zapíše alternatívny pohon BA + LPG. Zaplatíte kolok v hodnote 6 €
 • Na základe tohto zápisu požiada majiteľ o zápis do evidencie na miestne príslušnom Dopravnom inšpektoráte. Za výmenu Osvedčenia o evidencii, časť II zaplatíte kolok 6 €.

 Typ 2. Prestavba podľa európskeho predpisu EHK 115 (iná technická zmena):

Postup podobný ako pri hromadnej prestavbe. Taktiež veľmi jednoduché.

 • Pri type vozidla schválenom na prestavbu tzv. retrofitným systémom (schváleným podla europskeho predpisu EHK 115) si dá záujemca namontovať schválené zariadenie v pracovisku montáže plynových zariadení, kde po prestavbe dostane potrebné potvrdenia – Homologačnú správu o schválení prestavby (podľa EHK115) a doklad o montáži PZ.
 • Následne (najneskôr však do 15 dní od dátumu montáže) žiadateľ vyplní na Okresnom úrade pre cestnú dopravu návrh o zapísanie "Zvláštnej technickej zmeny" - kombinovaného pohonu benzín-LPG do technického preukazu.
 • Pracovník Okresného úradu vystaví nový TP do ktorého zapíše alternatívny pohon BA + LPG. Zaplatíte kolok v hodnote 10 €
 • Na základe tohto zápisu požiada majiteľ o zápis do evidencie na príslušnom Dopravnom inšpektoráte. Kolok 6 €.

 Typ 3. Jednotlivá (individuálna) prestavba vozidla schváleným systémom:

Týka sa vozidiel, ktoré niesú na zozname schválených a je použité schválené LPG zariadenie.

Postup vyzerá na prvý pohľad zložito, avšak nemajte obavy. Celým procesom Vás postupne prevedieme k Vašej spokojnosti až po samotný zápis plynového pohonu do TP.

 • Žiadateľ predloží na miestne príslušný Okresný úrad dopravy návrh na povolenie prestavby (LPG zariadenia).  Ako prvý krok je potrebné kontaktovať nás, vystavíme Vám dokumentáciu potrebnú pre Okresný úrad.

  Okresný úrad prestavbu schváli na základe predloženia "Protokolu o schválení systému" (S-00xxx), ktorý bude pre prestavbu použitý. Protokol vypracuje montážna dielňa v prípade, že sa jedná o národne schválený systém.
  Návrh na povolenie prestavby musí obsahovať:
  identifikačné údaje o žiadateľovi, vozidle, účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.
  K návrhu žiadateľ priloží podrobný opis prestavby vozidla (vypracuje montážna dielňa), technický opis plynového zariadenia (vypracuje montážna dielňa), výkresovú dokumentáciu systému (vypracuje montážna dielňa).
 • Okresný úrad vydá rozhodnutie o povolení prestavby  s presne určenými podmienkami.
 • Na základe povolenia môže majiteľ nechať namontovať do vozidla schválené plynové zariadenie v autorizovanej montážnej dielni. V ten deň Vám montážna dielňa vystaví Protokol o montáži LPG (CNG), a od tej chvíle sa vozíte na LPG LEGÁLNE :-)
 • Po namontovaní je potrebné vykonať "Zvláštnu emisnú kontrolu" po montáži LPG.
 • Vozidlo musí absolvovať kontrolu zástavby pred schválením technickej spôsobilosti v poverených skúšobniach. Na Slovensku sú štyri - Slovdekra Bratislava, VÚDS Žilina, CERTEST s.r.o. Žilina a ZV-test Zvolen-pracovisko Žilina (montážna dielňa spolupracuje so zákazníkom).
 • Následne žiadateľ vyplní žiadosť o schválenie technickej spôsobilosti prestavaného vozidla, ktorú spolu s protokolmi zo skúšobní predloží Okresnému úradu pre cestnú dopravu.
 • Okresný úrad vydá rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti prestavaného vozidla a zapíše prestavbu do technického preukazu.

Typ 4. Jednotlivá (individuálna) prestavba vozidla jednotlivo schváleným systémom:

Týka sa vozidiel, ktoré niesú pre prestavbu schválené a pri prestavbe je použité zariadenie, ktoré nieje na Slovensku schválené. Postup je podobný ako pri predchádzajúcom type 3, s tým rozdielom, že je potrebné vykonať krok 1 tohto typu prestavby.

 • Žiadateľ (v spolupráci s montážnym pracoviskom) je povinný zabezpečiť schválenie plynového zariadenia v poverených skúšobniach. Protokol vypracuje poverená skúšobňa (Slovdekra Bratislava, VÚDS Žilina, CERTEST Žilina alebo ZV-Test, pracovisko Žilina), podklady vypracuje a dodá montážna dielňa. Je potrebné ako prvý krok navštíviť montážnu dielňu, kde Vám budeme nápomocní počas celého procesu.
 • Žiadateľ predloží na miestne príslušný Okresný úrad dopravy návrh na schválenie systému a súčasne Návrh na povolenie prestavby (LPG zariadenia).
 • Okresný úrad prestavbu schváli na základe predloženia "Protokolu o schválení systému" (S-xxxxx). Žiadosť (dodá montážna dielňa) musí obsahovať:

identifikačné údaje o žiadateľovi, vozidle, účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité.
K žiadosti priloží Schválenie systému z poverenej skúšobne, podrobný opis prestavby vozidla (vypracuje montážna dielňa), technický opis plynového zariadenia (vypracuje montážna dielňa), výkresovú dokumentáciu systému (vypracuje montážna dielňa).

Okresný úrad schváli plynové zariadenie.

 • Okresný úrad vydá rozhodnutie o povolení prestavby  s presne určenými podmienkami.
 • Na základe povolenia môže majiteľ nechať namontovať do vozidla schválené plynové zariadenie v autorizovanej montážnej dielni.
 • Po namontovaní je potrebné vykonať "Zvláštnu emisnú kontrolu" po montáži LPG.
 • Vozidlo musí absolvovať kontrolu zástavby pred schválením technickej spôsobilosti v poverených skúšobniach. Na Slovensku sú štyri - CERTEST Žilina, Slovdekra Bratislava, VÚDS Žilina a ZV-test Zvolen - pracovisko Žilina (montážna dielňa spolupracuje so zákazníkom).
 • Následne žiadateľ vyplní Návrh na schválenie technickej spôsobilosti prestavaného vozidla, ktorú spolu s protokolmi zo skúšobní predloží Okresnému úradu pre cestnú dopravu.
 • Okresný úrad vydá rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti prestavaného vozidla a zapíše prestavbu do technického preukazu.Jednotlivé úkony v skúšobniach a na úradoch sú spoplatnené. Pri type 3 je potrebné počítať s nákladmi vo výške cca 270 €, pri type 4 je to cca 350 €).

Vyzerá to komplikovane. Nieje to však nezvládnuteľné a nemusíte mať obavy. Všetci naši zákazníci to (s našou pomocou) úspešne absolvovali a jazdia bez obáv lacnejšie s legálnym LPG zariadením.

 

Máte otázky ? Pýtajte sa v okne vľavo.

Hľadať

No Internet Connection