Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Vialle LPG systémy


Vykonávame montáž a servis špičkového Holandského LPG zariadenia Vialle. Už od roku 2005.
Svojou spoľahlivosťou patrí k najlepším na svete.

Hlavnou prednosťou tejto značky je vstrekovanie plynu v kvapalnej fáze (tekutom stave). To so sebou prináša výhodu. Plyn v kvapalnej fáze mení skupenstvo až v sacom potrubí a spaľovacom priestore, čím tieto časti veľmi efektívne chladí. Taktiež toto zariadenie nevyžaduje ohrev regulátora ktorý používajú konvenčné zariadenia. Z tohto dôvodu sa motor prepína do plynu prakticky okamžite po štarte. Navyše nevyžaduje vstup do chladiaceho okruhu motora.

 

Motory s tzv. "nepriamym" vstrekovaním paliva do sacieho potrubia (známe pod skratkou "MPi") používajú verzie Vialle LPi, Liquid Si a Liquid Fi

Zariadenia Vialle LPDi je určené pre nové, priamovstrekové motory (FSi, TSi, GDi, DiSi a ich klony). Motor pracuje nepretržite v režime LPG vrátane štartov, pričom plyn v kvapalnom stave prechádza priamo cez benzínové vstrekovače čím je zabezpečené ich chladenie. Pri zmene skupenstva plynu dochádza k prudkému ochladzovaniu čo má za následok efektívne chladenie a ako sprievodný jav mierny nárast výkonu motora pôsobením tzv. „Intercooler“ efektu. Jedinou nevýhodou tohto spôsobu prestavby je momentálne jeho vyššia cena. Princíp práce takéhoto spôsobu prestavby od renomovaného výrobcu si môžte pozrieť po kliknutí na tento link

 

Zariadenie Vialle má (ako jediné ktoré sa u nás používa) interval medzi servisnými prehliadkami nastavený na neuveriteľnú hodnotu 50.000 km. Link na stránky výrobcu

Túto značku odporúčame naozaj náročným zákazníkom, ktorí sa radi spoliehajú na špičku v každej oblasti. Vyššia cena zodpovedá kvalite, ktorú táto značka jednoznačne dosahuje.

Nezabúdajte však na jeden dôležitý fakt.
Pokiaľ vlastníte takéto vozidlo je veľmi odporúčané poskytnúť mu kvalifikovaný servis v predpísaných intervaloch. Na toto mnohí z Vás zabúdajú (častokrát o tom nevedia v prípade, že takéto vozidlo zakúpili s už namontovaným zariadením).

Veľmi často sa stretávame s prípadmi, kedy nám zavolá zákazník, ktorý kúpil vozidlo s už namontovaným splynovačom prémiovej značky Vialle, najčastejšie vo verzii LPi. Pôvodný majiteľ zriedkakedy odovzdá novému majiteľovi informácie o predchádzajúcej údržbe (servisnú knižku). O servisnej histórii vozidla a LPG zariadenia nevie vôbec nič. Zisťovať začne spravidla až vtedy, keď si zariadenie začne "pýtať" servis samé.

A to je (žiaľ), obrovská škoda.

Medzi najčastejšie servisné prípady, s ktorými sa v praxi stretávame je fakt, že nový majiteľ auta so splynovačom Vialle nevie, kedy bolo LPG zariadenie naposledy servisované.
A aký je plán údržby ani len netuší. Servis vyhľadá až vtedy, keď už zariadenie nepracuje správne.

Trochu techniky:
Srdcom zariadenia Vialle je elektrické palivové čerpadlo, ktoré je umiestnené priamo vo vnútri LPG nádrže. Toto vyžaduje pravidelný servis v predpísaných intervaloch.
Pre krajiny bývalého "východného bloku" ho výrobca určil na každých 50.000 km, vo vyspelých štátoch EU je to až 70.000 km.

Pri údržbe zariadení Vialle je zo strany výrobcu LPG zariadenia striktne vyžadovaná odborná zdatnosť a vybavenosť servisného pracoviska.
Bez AUTORIZOVANEJ diagnostiky Vialle nieje možné vôbec vykonať kvalitný servis tohto zariadenia.

Medzi hlavné úkony servisnej kontroly patrí potreba pravidelného dopľňania originálneho oleja Vialle do čerpadla, bez ktorého je jeho životnosť počítaná doslova na minúty. Náročné je to najmä pri LPG nádržiach, ktoré sú umiestnené odspodu vozidla.

Servis splynovačov Vialle našim zákazníkom poskytujeme už viac ako 15 rokov a počas tejto doby sme pomohli desiatkam až stovkám zákazníkov predísť finančne náročným opravám.
Čerpadlo, ktoré užívateľ používa bez olejovej náplne sa seriózne opraviť nedá (ak si odmyslím pár prípadov podomácky urobených opráv, ktoré spravidla nevydržia viac ako niekoľko desiatok kilometrov) a jeho výmena je finančne náročná.

Určite sa oplatí nechať si svoje LPG zariadenie Vialle skontrolovať ešte predtým, než sa začne pýtať do servisu samo. Skontrolujeme Vám ho pomocou počítača s originálnym softvérom a za zlomok ceny čerpadla Vám doplníme olej a vymeníme LPG filter. Vyhnete sa tak drahej oprave, prípadne výmene kvalitného zariadenia za niečo lacné a menej kvalitné.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžte kontaktovať cez náš formulár v sekcii kontakty

Hľadať

No Internet Connection