Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Ďalšie fakty o benzíne E10. Do Felicií ho netankujte

Hodnotenie používateľov: 4 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívne
 

Od 1. januára 2020 máme na čerpacích staniciach možnosť tankovať nový benzín s označením E10. O jeho ekologickom prínose sme počuli. Čo ale znamená prechod na E10 pre bežných motoristov ?

 A čo bude s benzínom E5? Hľadali sme ďalšie odpovede

Od 1. januára 2020 začali čerpacie stanice na Slovensku s distribúciou nového druhu bezolovnatého benzínu s označením E10. Ten si zachová doterajšiu hodnotu oktánového čísla 95, líšiť sa však bude vyšším obsahom biozložiek. Podľa Ing. Radoslava Jonáša zo Združenia pre výrobu a využitie biopalív budú nové benzíny obsahovať 9 % biozložky, čo predstavuje, v porovnaní s doterajším stavom, nárast približne o 3 % (súčasné benzíny s označením E5 obsahujú 5 – 7 % biozložky). „Nie je dôvod na žiadnu paniku,“ obhajuje nové palivo Jonáš. Bez náznaku zaváhania pokračuje a dodáva, „Autá spaľujúce E10 sú šetrnejšie k životnému prostrediu a nezaznamenávajú ani žiadny citeľný pokles výkonu, životnosti, ani spotreby.“ Práve tieto vyhlásenia nás vyprovokovali k tomu, aby sme sa do tematiky okolo biozložiek v benzíne ponorili ešte hlbšie a pýtali sa aj ďalších strán. Oslovili sme preto Miroslava Mrzulu, manažéra Vývoja a rozvoja rafinérskych produktov skupiny MOL a spoločnosti Slovnaft, a spýtali sa ho niekoľko priamych otázok.

Trochu teórie na začiatok

Pred samotnými odpoveďami na otázky si len pre poriadok ujasnime niekoľko pojmov súvisiacich s benzínom aj liehom tvoriacim časť avizovanej biozložky. Mohli by vás zaujímať.

Tlak pár
Parameter dôležitý pre studené štarty benzínových motorov. Zjednodušene napísané, udáva ochotu paliva odpariť sa, dôležitú najmä pri autách s nepriamym vstrekovaním, či karburátorom. Zásadný vplyv má však aj na chod podchladených motorov s priamym vstrekovaním. Lieh má túto hodnotu nižšiu ako čistý benzín, výrobcovia palív tak musia nižší tlak pár biozložiek nejakým spôsobom kompenzovať. Inak hrozia problémy so štartovateľnosťou benzínových motorov (najmä karburátorové motory v záhradnej technike, či starších autách a motorkách).

Oktánové číslo
Tu ťahá čistý benzín za kratší koniec, lieh má totiž oktánové číslo väčšie. Pre spotrebiteľa to však význam nemá, výsledný produkt E10 totiž bude mať rovnaké oktánové číslo (95) ako doterajšie benzíny E5.

Zmiešavací pomer
Lieh potrebuje k dokonalému zhoreniu bohatšiu zmes so vzduchom. Znamená to, že ak má nové palivo E10 dokonalo zhorieť so vzduchom, musí ho byť v rovnakom objeme vzduchu viac, než doterajšieho benzínu E5. Kým pri čistom benzíne je zmiešavací pomer 14,7:1 (teda 1 diel paliva ku 14,7 dielom vzduchu), pri liehu je zmiešavací pomer 9,0:1. S týmto javom si moderné motory poradia a množstvo vstrekovaného paliva upravia podľa „kvality“ paliva. Staršie motory (najmä karburátorové) si však s iným zmiešavacím pomerom poradiť nevedia, čo sa môže prejaviť nepravidelným chodom (najmä v prechodových režimoch a pri akcelerácii). Riešením je prestavenie motora na bohatšiu zmes.

Energia v 1 litri
Výhrevnosť liehu je nižšia než pri čistom benzíne. V praxi teda znamená, že z litra liehu dostanete menej energie ako z litra čistého benzínu. V konkrétnych číslach to znamená, že kým liter liehu obsahuje 21,3 MJ energie, čistý benzín až 32 MJ/l. Výsledná energia obsiahnutá v E10 teda bude zodpovedať pomeru týchto dvoch látok v palive. Potvrdzujú to aj slová Miroslava Mrzulu, ktorý na otázku, o koľko menšiu „výhrevnosť“ má etanol voči čistému benzínu otvorene odpovedá: „Pri porovnaní výhrevnosti na základe hmotnosti má etanol o 1/3 nižšiu výhrevnosť.“

Hustota
Hustota paliva je daná normou, s prechodom paliva E5 na E10 sa teda meniť nemôže. Tu treba uviesť, že lieh má vyššiu hustotu než čistý benzín, úlohou rafinérie je preto zariadiť, aby normou požadovaná hustota paliva zostala zachovaná aj pri vyššom obsahu „ťažšej“ biozložky.
Benzín E5 zostane, ale zmeníme ho na prémiovú záležitosť

Na častú otázku, či zostane palivo E5 aj naďalej v ponuke, Miroslav Mrzula odpovedá: „V našej sieti čerpacích staníc bude prémiové palivo EVO Plus vo forme E5 pre zákazníkov, ktorí buď nemajú vhodné vozidlo, alebo majú napríklad staršiu kosačku. Takto im dávame možnosť voľby. Samozrejme o niečo drahšej, pretože prémiový benzín je vyrábaný z najlepších komponentov a obsahuje aj väčšie množstvo aditív. Navyše, v prémiovom benzíne dosahuje podiel biozložky nie etanolom, ale inou zlúčeninou, ETBE, čo je vlastne chemická zlúčenina, vyrobená v rafinérii z etanolu a jednej plynnej zložky získavanej v procese výroby benzínov.“ V podobnom duchu sa nesie aj odpoveď predstaviteľov spoločnosti OMV. Tiež zachovajú v ponuke benzín E5 v podobe prémiového paliva MaxxMotion 100plus. Z uvedeného vyplýva, že prevádzka vozidiel na menej ekologické palivo E5 bude naďalej možná, predraží sa však. Nikto momentálne netuší, do kedy benzín E5 zostane v ponuke. Na to nevedia v tejto chvíli odpovedať ani zástupcovia ZVVB, ani samotní palivári.

Čo je ETBE? Ethylalkohol sa v rafinériách spracováva na zložku ETBE slúžiacu ako antidetonačná prísada do benzínov. Vznik vysokooktánových benzínov by tak bez ETBE prakticky nebol možný. V praxi platí, že 15 % prídavok ETBE zodpovedá približne 7 % prídavku liehu a považuje sa za biozložku. ETBE však na rozdiel od liehu na seba neviaže vodu, pre prevádzku motorov je tak ETBE omnoho vhodnejšie, než lieh. ETBE taktiež pri spaľovaní znižuje produkciu sledovaných emisií. V prípade prémiových palív je bioetanol kompletne nahradený látkou ETBE.

Prejdime však k samotným otázkam. Odpovedá Miroslav Mrzula z Vývoja a rozvoja rafinérskych produktov skupiny MOL a spoločnosti Slovnaft:

1. Aké výhody má vyšší podiel biozložiek v palive?
Celkovo nižšie emisie CO2, nakoľko etanol má cca 70 % úsporu emisií CO2. Vďaka dokonalejšiemu spaľovaniu sú navyše nižšie emisie NOX a CO2 zo samotného spaľovania. A ďalšou podstatnou vecou je, že sa týmto zvyšuje energetická sebestačnosť krajiny, nakoľko etanol je produkovaný z plodín dopestovaných na Slovensku.

2. Aké nevýhody má vyšší podiel biozložiek v palive
Rastie schopnosť benzínu adsorbovať vzdušnú vlhkosť a riziko korózie palivového systému. Ale renomovaní výrobcovia do svojich palív už roky pridávajú tzv. výkonnostné prísady. Tieto prísady okrem zlepšovania iných úžitkových vlastností, riešia aj spomenuté problémy, takže pri tankovaní paliva u týchto predajcov je riziko minimalizované. Rizikovým sú taktiež gumené materiály, a to hlavne polyuretán, z ktorého sú vyrobené staršie tesnenia. Dlhodobým pôsobením ich etanol rozleptá a môže vzniknúť netesnosť. Od roku 2005 však už výrobcovia vedeli, že takýto benzín príde, a preto vyrábali motory prispôsobené tomuto palivu. Jedna fínska štúdia dokonca dokazuje, že prekvapivo práve drvivej väčšine veteránov, vyrobených  pred rokom 1984, benzín E10 vyhovuje. Takže existuje len určitý časový úsek výroby motorov, pre ktoré nie je stopercentne vyhovujúci.

 

Nové motory  si s palivom E10 poradia, pozor však na zvýšenú záťaž motorového oleja (spaľovanie liehu ho „okysľuje“). Nepreháňajte to preto s dĺžkou intervalu výmeny motorového oleja.

 

3. Máte vyčíslené, o koľko menšiu energetickú účinnosť má palivo E10 voči E5? A ako sa to prejaví v praxi? (vieme aspoň orientačne určiť, o koľko sa zvýši spotreba vozidiel používajúcich palivo E10 namiesto doterajšieho E5)?
Samotný etanol má cca o jednu tretinu nižší energetický obsah, ako benzín. Preto pri zvýšení podielu etanolu o cca 3 %, priamy vplyv je cca 1 %. Avšak, vzhľadom na lepšie spaľovanie samotnej zmesi vďaka vyššiemu podielu etanolu, ako aj úprave zloženia zvyšného podielu benzínu, bude tento rozdiel ešte nižší. Na výkon, vzhľadom na predpoklad vyššieho oktánového čísla, nebude mať negatívny dopad. Samotné zvýšenie o 1 % nie je možné spozorovať, nakoľko bežne vplyvy sú minimálne na tejto úrovni (teplota a vlhkosť vzduchu, zapnutá ventilácia, otvorené okno a pod.).

4. Je pravda, že po určitom čase dochádza k javu, kedy sa na dne nádrže zhromaždí voda a lieh z biozložky v palive? Po akom čase odstávky vozidla dochádza v palivovej nádrži k tomuto javu?
K tomuto javu môže dôjsť tak v nádrži auta, ako aj v nádrži na čerpacej stanici. Etanol sa totiž oveľa radšej rozpúšťa vo vode, ako v benzíne. Takže, ak sa prekročí istá hranica, dôjde k vylúčeniu vody a etanolu na dne. Ale, v prípade E10 k nej dochádza len a len vtedy, ak sa kardinálne zanedbá starostlivosť o nádrž a do nádrže sa dostane veľké množstvo vody. Dokonca, so stúpajúcim podielom etanolu výrazne stúpa aj odolnosť voči oddeleniu zmesi vody a etanolu. Preto bolo toto riziko paradoxne vyššie v čase zavádzania etanolu do systému pred mnohými rokmi. Samozrejme, etanol je látka schopná absorbovať vodu z ovzdušia, avšak na vysoký obsah etanolu je čas potrebný k dosiahnutiu nebezpečného obsahu vody pri štandardnom skladovaní v rozsahu mnohých rokov.

5. Dá sa usadeniu vody a liehu na dne nádrže nejako zabrániť?
Správnou starostlivosťou o uskladnený materiál. V prípade auta by aj z hľadiska ekológie a bezpečnosti malo byť samozrejmosťou poriadne zavrieť veko nádrže po natankovaní. Tým sa zabráni úniku pár, ale aj vniku vody pri daždi do nádrže. Väčším rizikom je vznik vody na samotnej čerpacej stanici, kde je opäť riešením správna starostlivosť o skladovací systém. A samozrejmosťou je tiež sledovanie obsahu vody a pravidelné odkalenie nádrže. Naša legislatíva požaduje minimálne 3 % obsah ETBE, ktoré zvyšuje odolnosť voči vypadávaniu vodno-etanolovej zmesi z benzínu. Samozrejme, pokiaľ sa do paliva dostane väčšie množstvo vody, jeho degradácii sa nedá zabrániť. Na dne bude silne korozívna zmes a vyššie chudobné, nízko oktánové palivo.

Podľa zástupcov spoločnosti OMV je najjednoduchším riešením pravidelne používať palivo v nádrži. Čiastočne pomáha aj vyšší podiel ETBE v palive, ktoré tento efekt znižuje, ale neodstráni úplne. Všeobecne odporúčame používať palivá MaxxMotion 100plus bez obsahu etanolu (<1 %). MaxxMotion 100plus obsahuje iba prémiovú zložku ETBE (etyl-terc-butyléter).

 

Poznámka redakcie: Nakoľko sa lieh dobre viaže s vodou, s väčším podielom biozložiek v benzíne ubudnú problémy s kondenzátom zo vzdušnej vlhkosti v nádrži. A naopak, čím je benzín „čistejší“, tým menej vody vie do seba naviazať. A to je paradoxne dosť zákerný problém. Ak totiž budete jazdiť s malým množstvom paliva E10 v nádrži a to bude na seba pravidelne „viazať“ kondenzát zo vzdušnej vlhkosti z poloprázdnej nádrže, po dotankovaní palivom s menším množstvom biozložiek (napr. aditivovaný benzín E5) sa schopnosť viazať vodu zníži a z paliva v nádrži môže tzv. „vypadnúť“ voda. Na dne nádrže sa vám tak vytvorí korozívna vrstva vody znemožňujúca štartovanie (častá príčina, prečo na jar neviete naštartovať zazimovanú techniku). Zákerným problémom je aj to, že pri nesprávnom skladovaní môže palivo E10 navyše „nasať“ dosť vody ešte predtým, než ho natankujete do vlastnej nádrže (cestou od výrobcu k spotrebiteľovi).

6. V akých motoroch ste nové palivo E10 testovali? Ako testy prebiehali?
Združenie výrobcov motorov ACEA vydalo po prvý raz už 9.3.2011, a následne kontinuálne aktualizovalo zoznam áut pripravených na E10. Samozrejme, v našej histórii sme počas vývoja E10 benzínu a sledovaniu jeho vplyvu na kvalitu, stabilitu a spotrebu paliva robili rôzne testy. Je nutné poznamenať, že Rumunsko zaviedlo E10 palivá už v minulom roku. Ich vozový park je oveľa starší, a motory majú všeobecne v horšom stave. Napriek tomu nezaznamenali zvýšené množstvo problémov oproti minulým rokom, keď sa používal iba E5 benzín. V Rumunsku má naša skupina na čerpacích staniciach MOL aj prémiový benzín vo forme E10, ale rovnako ako v prípade Slovnaftu, biozložka nie je dosahovaná prídavkom etanolu, ale ETBE.

7. Zvýši sa vplyvom emisne horšej bilancie predajná cena paliva BA95 E5?
Navýšenie podielu biozložky v benzíne bude pre našich zákazníkov cenovo neutrálne. Ceny palív najvýraznejšie ovplyvňuje vývoj kótovaných cien ropy a ropných produktov na medzinárodných trhoch, vývoj kurzu dolára voči euru, a rôzne lokálne poplatkov. Podiel biozložky má na cenu vplyv najmä pokiaľ by išlo o skokové navýšenie jej koncentrácie v palive.

8. Uvažuje sa do budúcna nad zvýšením podielu biozložiek v nafte?
Z hľadiska boja proti klimatickým zmenám bude narastať obsah biozložiek tak v benzíne, ako aj v nafte. Podstatnou ej ale informácia, že obsah aktuálne používaných biozložiek, t.j. etanol v benzíne a biodiesel v nafte, sa navyšovať nebude. Už sú oboje prakticky na maxime z hľadiska európskych noriem a len samotná normotvorba trvá mnohé roky, nakoľko treba dosiahnuť konsenzus ekológov, rafinérií, štátov a samozrejme aj výrobcov motorov. A tí práve v prípade nafty boli tým činiteľom, ktorý bol najvýraznejšie proti rastu nad 7%. Dnes sme v prípade Slovenska už mnohé roky na maximálnom povolenom obsahu biodieslu. Čo bude ale stúpať, je podiel tzv. pokročilých biopalív. Tieto musia byť vyrábané z odpadov, nie z poľnohospodárskych plodín, ako doteraz. Momentálne nie je nikde objemovo ani ekonomicky dostačujúca výroba takýchto biozložiek, je nutné ešte pokračovať vo vývoji technológií. Nové, pokročilé biozložky budú z chemického hľadiska s veľkou pravdepodobnosťou rovnaké ako samotný diesel alebo benzín, takže budú bez negatívnych dopadov na kvalitu palív.

9. V čom sa líši biozložka pridávaná do prémiových benzínov od biozložky zo štandardných benzínov E10?
V prípade palív predávaných na našich čerpacích staniciach, bude E10 benzín v prípade 95 oktánového benzínu obsahovať min 3 % ETBE, a zvyšok hlavne etanol. Prémiový benzín, ako bolo spomenuté, ostáva vo forme E5, a biozložka v ňom je dosahovaná iba prídavkom ETBE. ETBE je chemická zlúčenina, vznikajúcou zlúčením etanolu a jedného plynu vznikajúceho v rafinérii pri výrobe benzínu. ETBE nemá takú afinitu k vzdušnej vlhkosti ako etanol, ani nie je tak korozívny. Prémiový 100-oktánový benzín odporúčame aj kvôli lepšej stabilite. Hlavne pokiaľ sa s autom jazdí málo, alebo má byť dlhšie odstavené – napr. prezimovanie v garáži. Pri jeho výrobe nepridávame etanol - pre každý benzín, kde sa pri výrobe pridáva etanol platí, že je jeho skladovateľnosť kratšia.

10. Aká je max. doba skladovania benzínu BA95 E10? Je nižšia ako pri benzíne BA95 E5?
Za predpokladu dodržania skladovacích podmienok je skladovacia doba E5 a E10 palív zakúpených na našich čerpacích staniciach rovnaká.

OMV k tejto otázke dodáva: "Čas skladovania závisí hlavne od podmienok v akých je palivo skladované. Z toho dôvodu na túto otázku neexistuje univerzálna odpoveď. Odporúčame dopĺňať palivo najmenej každých 6 mesiacov. Pri dlhodobom skladovaní dôrazne odporúčame použitie palivo MaxxMotion 100plus."

11. Aké palivo budú môcť používať veteránisti, prípadne vodiči, ktorých vozidlá nemôžu používať palivo E10? Aké budú mať možnosti po definitívnom ukončení predaja klasického benzínu 95 E5?
Majiteľom vozidiel a malotechniky, ktorých výrobca nepovoľuje použite E10 palív, odporúčame použite nášho prémiového paliva. Ako sme spomínali vyššie, prémiový benzín ostáva vo forme E5 a navyše pri výrobe tohto paliva nie je použitý priamy prídavok etanolu.

OMV veteránistom odporúča aj naďalej používať prémiové palivo MaxxMotion 100plus, ktoré bude aj po 1. januári 2020 spĺňať parametre paliva E5. Pre použitie v starších dvojtaktných motoroch si nové palivo E10 rozhodne nemiešajte s olejom do zásoby. Tento problém bol už pri benzíne E5, s príchodom E10 sa ešte prehĺbi. Namiešajte si len toľko zmesi, koľko v krátkom čase vyjazdíte.Poznámka redakcie: Dvojtaktné motory sú mazané prídavkom oleja v benzíne. Lieh však odmasťuje, čo znamená, že biozložka v benzíne prakticky eliminuje mazacie schopnosti oleja v palive. Nedeje sa tak okamžite, „odmasťovanie“ chvíľu tvrvá, ak teda máte techniku s oddelenou nádržkou na olej a palivo, nič sa nedeje. Ak však používate už vopred nariedenú zmes oleja a benzínu (kosačky, Wartburgy, Trabanty, staršie motocykle), nemiešajte si zmes do zásoby. Pri dlhšom skladovaní sa vytratí jej mazacia schopnosť. Nepomôže ani vyšší prídavok oleja, naopak, motoru tým len uškodíte. Takáto technika si vyžaduje tankovanie prémiového paliva, kde je zložka bioetanolu nahradená „stabilnejším“ syntetickým ETBE.12. Dá sa negatívny dopad biozložiek v palive (na staršie motory) eliminovať nejakým aditívom?
Renomovaní predajcovia palív pridávajú do svojich palív tzv. výkonnostné prísady. Tieto prísady okrem zlepšovania iných úžitkových vlastností, riešia aj možné problémy s koróziou, zlepšujú mazivosť paliva, znižujú riziká spojené s obsahom vody. Takže pri tankovaní paliva u renomovaných predajcov je riziko minimalizované. Bohužiaľ, žiadna prísada nie je schopná vyriešiť problém nevyhovujúceho gumového tesnenia, to vyrieši buď výmena takého materiálu, alebo používanie iného paliva.

Čo so starými Feliciami? Máme odpoveď

Na rozdiel od Škody Fabia, staršia Škoda Felicia 1.3i OHV (vrátane MPi) na spaľovanie benzínu E10 nie je prispôsobená. Pýtali sme sa preto priamo v automobilke Škoda Auto a žiadali odpoveď na otázku, či do Felicie môžeme tankovať E10. Odpoveď je nasledovná: „Pokiaľ sa bude do Felicie krátkodobo tankovať palivo E10, nič sa nestane. Časom však môže dôjsť ku krehnutiu plastových a gumených dielov, ktoré treba následne vymeniť za nové. Tie boli k dispozícii ako originálny náhradný diel. Bohužiaľ, motory s objemom 1,3 l sa nevyrábajú od roku 2001. Vzhľadom k tomu, že legislatíva uvádza, že výrobca má povinnosť zaistiť náhradné diely na motory do 15 rokov od ukončenia ich výroby (teda pri tomto type motorov do roku 2016), nie sú k dispozícii žiadne originálne náhradné diely pre model Felícia na sklade."

 

Poznámka redakcie: Naše odporúčanie je teda jasné, nepokúšajte osud a do Felicií tankujte po 1. januári 2020 výlučne prémiové palivo E5 (stačí to s oktánovým číslom 95). Bude to drahšie, pre zachovanie dlhodobej spoľahlivosti motora však prakticky nemáte inú možnosť.

Zoznam vozidiel, ktoré smú dlhodobo používať benzín E10 (ACEA - Európska asociácia výrobcov vozidiel)

 

Alfa Romeo
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých nových modeloch Alfa Romeo s benzínovými motormi vyrobenými od 1. januára 2011. Okrem toho je benzín E10 schválený na použitie v nasledujúcich modeloch Alfa Romeo s benzínovými motormi: MiTo (všetky motory), Giulietta (všetky motory), 159: 1,8 16 V, 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6, Brera: 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6, Spider: 1,8 TBi 16 V, 3,2 JTS V6, 8C: 4,7 32 V.

Audi
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých vozidlách Audi, s výnimkou nasledujúcich vozidiel: Prvej generácie Audi A2 1.6 FSI, modelové roky 2003 – 2005, Audi A3 1.6 FSI, modelový rok 2004, Audi A3 2.0 FSI, modelový rok 2004, Audi A4 2.0 FSI, modelové roky 2003 – 2004, Audi A4 Sedan s OEM nezávislým kúrením, modelových rokov 2001 – 2008, Audi A4 Avant s OEM nezávislým kúrením z rokov 2002 – 2008.

Fiat
Nevhodné pre modely: Barchetta 1,8 16V, Bravo / Brava (182): 1,6 16V, Doblò: 1,6 16V, Marea: 1,6 16V, 2,0 16V, Multipla: 1,6 16V, Palio: 1,6 16V, Punto (188): 1,8 16V, Stilo: 1,6 16V (1,596 cm3), 1,8 16V, 2,4 20V

Ford
E10 je schválený na použitie vo všetkých modeloch Ford, ktoré sa predávajú v Európe od roku 1992, okrem: Ford Mondeo 1.8 SCI od roku 2003 do roku 2007.

Chrysler
Benzín E10 je schválený na použitie v nasledujúcich modeloch s benzínovými motormi: Chrysler 300C (LX), Chrysler 300M (LR), Chrysler Grand Voyager (RT), Chrysler Neon (PL), Chrysler PT Cruiser (PT), Chrysler Sebring (JR), Chrysler Sebring (JS), Chrysler Stratus (JA, JX), Chrysler Voyager (Motory GS), Motory Chrysler Voyager (RG).

Dodge
Benzín E10 je schválený na použitie v nasledujúcich modeloch: Dodge Avenger (JS), Dodge Caliber (PK), Dodge Jallney, Dodge Nitro (KJ).

Jeep
Benzín E10 je schválený v nasledujúcich modeloch: Jeep Cherokee (KJ), Jeep Cherokee (XJ), Jeep Cherokee (KL), Jeep Commander (WH), Jeep Compass (PK), Jeep Compass (MX), Jeep Grand Cherokee (WH), Jeep Grand Cherokee (WJ), Jeep Grand Cherokee (WK), Jeep Patriot (PK), Jeep Renegade (BU), Jeep Wrangler (JK), Jeep Wrangler (TJ).

Jaguar
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých vozidlách Jaguar s benzínovými motormi od modelového roku 1992.

Land Rover
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých vozidlách Land Rover s benzínovými motormi od modelového roku 1996.

Honda
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých európskych modeloch s benzínovými motormi vybavených elektronickým systémom vstrekovania paliva (HONDA PGM-FI).

Peugeot, Citroën a DS
Všetky vozidlá s benzínovými motormi sú kompatibilné s E10 (EN228) od 1. januára 2000.

Mercedes-Benz
Benzín E10 je schválený na použitie vo väčšine vozidiel Mercedes Benz s benzínovými motormi, s výnimkou: prvá generácia C200 CGI (W203), séria CLK 200 CGI (C209) 2002 – 2005, modely, ktoré nie sú vybavené trojcestnými katalyzátormi alebo s karburátorom.

Opel
Benzín E10 je povolený na používanie vo všetkých vozidlách Opel a Vauxhall s benzínovými motormi, s výnimkou modelov Vectra, Signum, Zafira s motorom 2,2 litra a priamym vstrekovaním paliva (kód motora: Z22YH).

Cadillac
Nasledujúce modely vybavené benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom a lambda sondou môžu používať benzín E10: Cadillac BLS, Cadillac CTS, Cadillac CTS-V, Cadillac Eldorado, Cadillac Sevilla STS a SLS, Cadillac SRX, Cadillac STS, Cadillac STS-V, Cadillac XLR, Cadillac XLR-V, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade Hybrid.

Chevrolet
Všetky vozidlá Chevrolet vyrobené od modelového roku 2006 s motorom vyhovujúcim emisiám Euro 4 môžu byť prevádzkované s benzínom E10: Aveo/Kalos – 2005 a ďalej, Captiva –všetky, Cruze/Orlando – všetky, Epica – všetky, Matiz – od roku 2006, Nubira/Lacetti – od roku 2006 ďalej, Tacuma/Rezzo – od roku 2006, Spark –všetky.

Corvette
Nasledujúce modely Corvette vybavené benzínovým motorom a riadeným katalyzátorom s lambda sondou môžu používať benzín E10: Corvette C4, Corvette C5, Corvette C6, Corvette Z06, Corvette Grand Sport, Corvette ZR1.

Hummer
Nasledujúce modely Hummer vybavené benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom a lambda sondou môžu používať benzín E10: Hummer H2, Hummer H2T, Hummer H3, Hummer H3T.

Renault
Benzín E10 je schválený na používanie vo všetkých benzínových vozidlách Renault predávaných od 1. januára 1997, s výnimkou nasledujúcich modelov: Renault 19, Megane I. s 2,0 litrovým benzínovým motorom F5R 700 s priamym vstrekovaním, Megane I. s motorom 2,0 (F5R 740) s priamym vstrekovaním, Laguna 2 s motorom 2,0 litra (F5R 782) s priamym vstrekovaním a nasledujúce modely uvedené na trh v období od 1. januára 2000 do 31. decembra 2002: Laguna 2 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 764), Laguna 2 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 765), Espace 4 s 2,0-litrovým preplňovaným motorom F4R 790, Espace 4 s 2,0 l preplňovaným motorom (F4R 794), Velsatis s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 762), Velsatis s 2,0-litrovým motorom (F4R 763), Avantime s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 760), Avantime s 2,0-litrovým preplňovaným motorom (F4R 761).

Toyota
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých benzínových modeloch Toyota vyrobených od januára 1998, okrem: Avensis 2,0 s motorom 1AZ-FSE vyrobený v období od júla 2000 do októbra 2008, Avensis 2,4 s motorom 2AZ-FSE vyrobený v júni 1998, 2003 a v októbry 2008.

Lexus
Benzín E10 je schválený na použitie vo všetkých európskych benzínových modeloch Lexusu vyrobených od januára 1998, okrem: IS250 2,5-litrovým motorom V6 ( 4GR-FSE) vyrobených od augusta 2005 do septembra 2007, GS300 3,0 V6 s motorom 3GR-FSE vyrobených medzi januárom 2005 a septembrom 2007, LS460 4,6 V8 s motorom 1UR-FSE vyrobených od augusta 2006 do septembra 2007.

Porsche
Benzín E10 je schválený na použitie vo vozidlách Porsche s benzínovými motormi od modelového roku 1998 a všetkých modeloch Boxster s benzínovými motormi od modelového roku 1997. Vozidlo Carrera GT nie je schválené na používanie s benzínom E10.

Seat
Používať E10 môžu všetky Seaty s výnimkou nasledujúcich modelov s prvou generáciou motorov FSI: Toledo 2,0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrobené od septembra 2004 do novembra 2005 (modelový rok 2005/6), Leon 2,0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrobené od júla 2005 do novembra 2005 (modelový rok 2006), Altea 2.0 FSI (110 kW) „BLR“ vyrábaná od mája 2004 do novembra 2005 (modelový rok 2005/6).

Škoda
Benzín E10 je vhodný pre použitie v benzínových motoroch Škody okrem modelov Felicia 1,3 OHV (40 kW a 50 kW) vyrábaných v rokoch 1994 až 2001 a v starších modeloch.

Volkswagen
S niekoľkými výnimkami je E10 povolený na používanie vo všetkých vozidlách Volkswagen s benzínovými motormi. Výnimkou sú nasledujúce modely s prvou generáciou motorov FSI: Lupo 1,4 (77 kW) vyrobené od augusta 2000 do novembra 2003 (modelový rok) 2001 – 2004), Polo 1.4 FSI (63 kW) vyrobené od februára 2002 do júna 2006 (modelový rok 2002 – 2006), Golf IV 1,6 FSI (81 kW) vyrobený od novembra 2001 do mája 2004 (modelový rok 2002 – 2004), Variant 1.6 FSI Golf IV (81 kW) vyrobený od októbra 2001 do októbra 2006 (modelový rok 2002 – 2006), Bora 1,6 FSI (81 kW) vyrábaná od októbra 2001 do septembra 2005 (modelový rok 2002 – 2005), Bora Variant 1.6 FSI (81 kW) vyrábaná od októbra 2001 do septembra 2005 (modelový rok 2002 – 2005), Golf V. 1,4 FSI (66 kW) vyrábaný od novembra 2003 do novembra 2004 (modelový rok 2004 – 2005), Golf V. 1,6 FSI (85 kW) vyrabaný od augusta 2003 do mája 2004 (modelový rok 2004), Golf V. 2,0 FSI (110 kW) vyrábaný od januára 2004 do mája 2004 (modelový rok 2004), Touran 1.6 FSI (85 kW) vyrábaný od novembra 2002 do mája 2004 (modelový rok 2003 – 2004), Touran 2.0 FSI (110 kW) vyrábaný od októbra 2003 do mája 2004 (modelový rok 2004)

Volvo
Benzín E10 nie je povolený v niektorých modelooch S/V40 s benzínovými motormi 1,8 GDI, ktoré boli vyrobené v polovici 90. rokov s motorom.

Aktualizovaný zoznam z 12/2021 nájdete tu (klikni) 

Článok bol redakčne upravený.

Zdroj : Topspeed.sk

Veľmi zaujímavý videorozhovor na túto tému s viacerými odborníkmi z branže nájdete na tomto odkaze - klikni.

Diskusiu na tému E10 nájdete na našom Facebooku-klikni

.

 

Hľadať

No Internet Connection