Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Priamovstrekové motory na LPG

Najnovšie, "Priamovstrekové" motory (označované ako FSi, TSi, GDi, T-GDi a podobne) sú motory najnovšej konštrukcie. Dajú sa prestavať na LPG ?

Čo to vlastne tie priamovstrekové motory sú ?            (Atualizácia 12.4.2024)

Najnovšie, "Priamovstrekové" motory (označované ako FSi, TSi, GDi, T-GDi a podobne) sú motory najnovšej konštrukcie.
Prišli na trh pre stále prísnejšie emisné limity stanovené Európskou úniou.
Tie nepriamo nútia výrobcov zavádzať často až extrémne technické riešenia.
O správnosti tejto cesty by sa dali viesť siahodlhé debaty, ale nič by sme nevyriešili...je to skutočnosť ktorú nezmeníme.

Priamovstrekové motory (FSi, TSi, GDi a pod.)
Vstrekujú benzín vstrekovacou tryskou - vstrekovačom priamo do spaľovacej komory, v smere prúdenia nasávaného vzduchu až za nasávací ventil.
Benzínové vstrekovače sú v priamovstrekovom motore namontované tak, že ich špička je súčasťou spaľovacieho priestoru.
Dokážu "vyrobiť" rovnomernejšiu zmes paliva zmiešanú so vzduchom. Toto je výhodou z pohľadu emisií.
Technickou nevýhodou je však skutočnosť, že takáto vstrekovacia tryska je vystavená omnoho vyšším pracovným teplotám, ktoré vznikajú pri práci motora, respektíve horení paliva.
Ochladzovanie takýchto vstrekovačov je zabezpečené pretekajúcim palivom a čiastočne prestupom tepla do telesa hlavy valcov.
Technických noviniek je v týchto motoroch oveľa viac, spôsob dopravy paliva je však zásadný a pre pochopenie základných rozdielov stačí.

Sekundárnym problémom priamovstrekových motorov je problém s tvorbou karbónu v sacom potrubí. V motoroch "MPi" (nepriamovstreky) je karbón permanentne umývaný benzínom. V priamovstrekových motoroch ho benzín nezmýva, preto je potrebné o tieto motory sa pravidelne starať.
My sme na to pripravení a už pred rokmi sme začali s ďaľšou službou pre Vás, dekarbonizáciou motorov-klikni

Karbón sa však neusádza len v sacom potrubí. Zanášaním trpia po čase aj benzínové vstrekovače, najmä ich dýzy. Tento problém Vám veľmi efektívne pomôže vyriešiť tento prípravok-klikni. S jeho aplikovaním už počítajú ako výrobcovia samotných motorov tak aj LPG zariadení a zaradili ho medzi záručné podmienky.
Nájdete ho aj v našej ponuke a môžete si ho zakúpiť u nás v predajni alebo na našom e-shope. Všetci, ktorí ho použili sú s jeho účinkami spokojní a mnohí nám napísali svoje skúsenosti sem-klikni.

Problémy s nadmernou tvorbou karbónu v sacom potrubí priamovstrekových motorov sa niektorí výrobcovia (napr. Toyota, Nissan a iní) rozhodli riešiť tzv. "Duálnym vstrekovaním", čo je vlastne kombinácia priameho a nepriameho vstrekovania. Tieto motory majú v každom valci dva vstrekovače. Jeden v spaľlovacej komore a jeden v sacom potrubí.
Dobrou správou je, že špičkoví výrobcovia LPG zariadení už vyrábajú LPG zariadenia aj pre tento typ motorov.
Viac info o týchto riešeniach v spodnej časti tohto článku, už onedlho na túto tému zverejníme samostatný článok.

Nepriamovstrekové motory (MPi)
Vstrekujú benzín do sacieho potrubia, v smere prúdenia nasávaného vzduchu ešte pred nasávací ventil.
Palivo (benzín) je vstrekované vstrekovacou tryskou na sací ventil, čím je sací ventil chladený a umývaný. Tiež samotná tryska nieje vystavená extrémnym teplotám, chladí ju nasávaný vzduch a pretekajúce palivo, nieje súčasťou spaľovacieho priestoru.
Odpadávajú pproblémy s chladením a s tvorbou karbónu v sacom potrubí.

Toto sú teda zásadné technické rozdiely, ktorými sa nepriamovstrekové motory (MPi) odlišujú od priamovstrekových motorov (FSi).


Nepriamovstrekovým motorom (MPi) úplne postačujú pri prestavbe na LPG súčasné LPG systémy (splyňovače) so sekvenčným vstrekovaním.
Tie dopravujú plyn do sacieho potrubia paralelne popri benzínových vstrekovačoch.
Pôvodné benzínové vstrekovače sú elektronicky vypnuté, aby nevstrekovali benzín.
Keďže je však benzínový vstrekovač namontovaný v sacom potrubí a je chladený prúdením nasávaného vzduchu nieje dôvod riešiť jeho chladenie.

Rozdielna konštrukcia a práca nových motorov je jeden z dôvodov, prečo je prestavba priamovstrekového motora technicky náročnejšia (tých dôvodov je samozrejme viac, tento je však kľúčový).
Je potrebné zabezpečiť taký softvér do riadiacej elektroniky LPG zariadenia, ktorý bude kompatibilný s pôvodným, benzínovým softvérom, bude plniť emisné limity a okrem iného zabezpečí aj dostatočné chladenie benzínových vstrekovačov aj pri práci motora na plyn.

Prezradím aj jednu "pikošku".
Mnohí naši zákazníci nevedia jednu dôležitú vec.


Prečo ? Pretože spaľovaním LPG sa v motore vytvára karbónu menej, a v prípade nepriamovstrekového zariadenia sú sacie ventily ochladzované a umývané palivom, LPG-čkom. 

 1. "Nepriamovstrekovým" LPG zariadením
  Plyn sa do motora vstrekuje cez dodatočne montované plynové vstrekovače do sacieho potrubia v plynnom skupenstve, tzv. "plynnej fáze".
  Na zabezpečenie ochrany (chladenia) pôvodných, benzínových vstrekovačov sa používa prídavok benzínu, tzv. "prívstrek".
  Toto je cenovo prístupnejšia a rozšírenejšia alternatíva.

 2. "Priamovstrekovým" LPG zariadením
  Plyn sa vstrekuje do motora v tekutej (kvapalnej) fáze priamo cez pôvodné benzínové vstrekovače.
  Je to drahšia, a menej rozšírená verzia. Avšak z pohľadu úspory nákladov na palivo lepšia varianta, vhodná najmä pre vozidlá s vysokým nájazdom kilometrov.

 

„Nepriamovstrekové“ LPG zariadenie (pracuje s prídavkom benzínu) je na našom trhu rozšírenejšie. Je tomu tak najmä kvôli značne nižšej cene, ale aj pre skutočnosť, že počet "spracovaných" motorizácií, ktoré je možné prestavať týmto spôsobom je podstatne viac.

Prívstrek benzínu v praxi znamená, že riadiaca elektronika dávkuje LPG v plynnom stave prostredníctvom LPG vstrekovačov,
pričom súčasne v malých, prerušovaných dávkach privstrekuje benzín cez benzínový vstrekovač aby zabezpečila jeho chladenie.
Deje sa tak na základe algoritmu, ktorý vypočíta riadiaca jednotka na základe údajov z rôznych snímačov (otáčky, záťaž motora, teplota...).
Tieto systémy sú neustále zdokonaľované a v súčasnosti pracujú spravidla v pomere dávkovania paliva 80-95 % LPG a 5-20 % benzínu.

"Priamovstrekové" LPG zariadenie pracuje inak.
Motor pracuje výlučne v režime LPG bez potreby prídavku benzínu vrátane štartov, pričom plyn v kvapalnom stave je vstrekovaný priamo pôvodnými benzínovými vstrekovačmi.
Týmto je zabezpečené ich chladenie. Prax ukázala, že takéto chladenie je ešte efektívnejšie než pri benzíne vzhľadom k fyzikálnym vlastnostiam LPG.
Pri zmene skupenstva plynu (z kvapalného na plynné) dochádza k prudkému ochladzovaniu čo zabezpečuje efektívne chladenie.
Ako sprievodný jav je poznateľný mierny nárast výkonu motora pôsobením tzv. „Intercooler“ efektu.
Nevýhodou tohto spôsobu prestavby je jednak vysoká cena prestavby (spočíva len vo vyššej cene LPG zariadenia) a skutočnosť, že niektoré motory niesú pre vstrekovanie kvapalnej fázy vhodné svojou konštrukciou.

Poznámka na okraj:
Tu je vhodné spomenúť jeden dôležitý fakt.
Kvôli veľmi vysokým nárokom na presnosť práce riadiacej jednotky LPG (a ďaľším komponentom) nieje možné prestavať vozidlo, ktoré nemá výrobcom LPG zariadenia spracovaný a precízne odladený obslužný softvér.
Výroba  moderných LPG zariadení a ich uvedenie na trh je časov náročná a najmä drahá.
To je zároveň aj dôvod, prečo počet spracovaných motorizácii nenarastá takým rýchlym tempom, akým narastá počet vozidiel, ktoré sú na automobilovom trhu predstavované.
Od výrobcov splynovačov vieme, že vyvíjajú maximálne úsilie na pokrytie požiadavok trhu, avšak jednoducho "nestíhajú" byť takí rýchli, ako rýchli sú vyrobcovia automobilov.

A teraz asi to najdôležitejšie !
Po kliknutí na obrázky nižšie si môžte stiahnuť a pozrieť tabuľky spracovaných motorizácií od renomovaných svetových výrocov LPG zariadení BRC a Prins

Novinka !
Firma BRC úspešne uviedla na trh nový systém, BRC Sequent Maestro.

S týmto zariadením je možná prestavba vybraných najnovších vozidiel, dokonca aj s tzv. "duálnym" vstrekovaním
(motory s kombináciou priamovstrekového a nepriamovstrekového spôsobu dopravy paliva do spaľovacieho priestoru.
BRC Maestro 
(Klikni na obrázok pre zoznam)
aktualizované 10/2023

 
(Klikni na obrázok pre zoznam)
aktualizované 9/2021

 
(Klikni na obrázok pre zoznam spracovaných vozidiel s najnovšou verziou Prins VSi3 DI)

Spoločnosť Prins má v ponuke dve verzie pre ktoré ponúkajú systémy LPG / CNG pre motory s priamym vstrekovaním.
Rozlišujú sa technológiou.
Vstrekovanie LPG (a CNG) v plynnej fáze do sacieho potrubia (nepriamovstrekové LPG) zabezpečuje verzia VSi 2.0 Di, VSi 3.0 Di
verzia DLM (Direct Liqui Max, najnovšia verzia má označenie Gen.3), priamovstrekové LPG vstrekuje kvapalnú fázu LPG (nieje k dispozícii pre CNG).
Prins využíva svoje rozsiahle skúsenosti na to aby určil, ktorý systém funguje najlepšie pre konkrétny motor.

Pokiaľ v týchto zoznamoch Vaše vozidlo nenájdete nič nieje stratené. 
Zoznam dostupných systémov LPG / CNG pre motory s priamym vstrekovaním sa neustále rozširuje.
Je možné, že Vaše auto sa v zozname zakrátko objaví.
Stačí sledovať naše stránky (prípadne náš profil na Facebooku). Je možné, že pri najbližšom update pribudne práve Váš motor.
Tiež existuje aj mnoho ďaľších výrobcov kvalitných LPG zariadení, ktorí majú spracované technológie pre prestavby.
Ich zoznamy máme v našej internej databáze a možnosti prestavby konkrétnych vozidiel sú dostupné na vyžiadanie (klikni).

Sledujte nás.
Budeme Vás informovať
o všetkých nových motorizáciách prostredníctvom našich webových stránok a sociálnych médií.

V prípade, že máte priamovstrekový motor a máte záujem tankovať za polovicu vyplňte tento formulár (klikni), radi Vám vypracujeme nezáväznú ponuku.

Diskusiu k tejto téme najdete na našom Facebooku-klikni

 

Hľadať

No Internet Connection