Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Záručná kontrola LPG

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Často sa nás zákazníci pýtajú, aké sú intervaly záručných kontrol po montáži plynového zariadenia LPG, koľko času zaberú a čo sa pri nich vykonáva. Odpovede na tieto otázky nájdete v tomto článku

Takže poďme pekne poporiadku...

Čo je záručná kontrola LPG a čo sa pri nej vykonáva ?

Záručná kontrola je v prvom rade prevencia. Predstavte si ju ako preventívnu prehliadku u zubára.

Pravidelným absolvovaním kontroly bude LPG zariadenie fungovať správne po celú dobu plánovanej životnosti. Zanedbaním predpísaných servisných úkonov môže zariadenie pracovať mimo rozsahu optimálnych nastavení čo môže mať negatívny dosah na jeho životnosť. A môže ovplyvniť aj životnosť ostatných súčastí motora. Nestáva sa to často, ale niekoľko prípadov sme už v prípade zanedbanej údržby riešili.

Pri výkone záručnej kontroly sa kontrolujú najmä tieto parametre:

 • vizuálnou kontrolou sa preveruje celé zariadenie z pohľadu celistvosti a neporušenosti.
 • detektorom úniku plynu a špeciálnym penotvorným roztokom sa kontroluje tesnosť všetkých spojov na prípadný únik LPG
 • počítačom sa kontroluje a dolaďuje správnosť práce riadiacej jednotky LPG, kontroluje a koriguje sa výstupný tlak plynu z regulátora tlaku (reduktora)
 • prostredníctvom palubnej diagnostiky OBD sa kontroluje správnosť vzájomného "zladenia" riadiacej jednotky LPG s pôvodnou riadiacou jednotkou motora

Pozn.: Zariadenie BRC disponuje prepojovacím konektorom OBD, ktorý slúži na prepojenie riadiacej jednotiek motora s riadiacou jednotkou LPG kvôli ich NEPRETRŽITEJ vzájomnej spolupráci na tvorbe zmesi paliva so vzduchom.
V pripade potrebu výkonu Emisnej kontroly je toto prepojenie potrebné rozpojiť, dôvody sa dozviete tu - klikni.

Ako často sa "garančka" vykonáva?

 • prvá záručná kontrola sa vykonáva po najazdení 2.000 km od prestavby
 • každá ďalšia kontrola sa vykonáva po najazdení 10.000 km/alebo jedného roka od predchádzajúcej až do skončenia záručnej doby, podľa toho čo nastane skôr
 • po skončení záruky výrobca LPG zariadenia odporúča pokračovať v kontrolách v intervale obvykle 30.000 km, minimálne však 1x ročne.


Čo riskujem keď na kontrolu neprídem?

Najmenšie zlo, aké sa môže stať vynechaním kontroly je strata záruky na LPG zariadenie. Ak však na "garančku" neprídete a budete jazdiť so zariadením, ktoré nepracuje správne riskujete potenciálne poškodenie súčastí motora ktorému bolo možné zabrániť. Ako príklad uvediem poškodenie zapaľovacích sviečok (to najmenšie zlo), Lambda-sondy a v najhoršom prípade katalyzátora.
Pri nových vozidlách sa cena uvedených dielov pohybuje v stovkách, niekedy až tisíckach EUR.

Čo získam keď budem chodiť na kontroly pravidelne?

 • istotu bezplatnej opravy alebo výmeny vadných dielov v prípade výrobnej alebo montážnej vady
 • optimálnu spotrebu LPG a jazdné vlastnosti (výkon) motora
 • istotu správnosti práce celého pohonného ústrojenstva.
 • Pri pravidelnej kontrole LPG zariadenia odhaľujeme a odstraňujeme všetky prípadné závady čo pomáha predchádzať drahším opravám pri prípadnom predaji vozidla nový majiteľ určite ocení keď budete vedieť zdokladovať servisnú históriu vozidla vrátane LPG zariadenia. Takéto autá sú cenené oveľa viac ako vozidlá, ktoré boli prevádzkované bez preukázateľnej údržby.

Auto s vyplnenou servisnou knižkou sa jednoducho predáva lepšie.

Čo dodať záverom?

Absolvovať záručné kontroly sa určite oplatí. Budete mať istotu, že o Vaše auto je postarané tak, ako predpisuje výrobca LPG zariadenia a že pravdepodobnosť výskytu nečakaných udalostí je znížená na minimum.

Objednať sa na záručnú, ale aj pozáručnú kontrolu alebo opravu Vášho vozidla môžte aj cez formulár na tomto odkaze- klikni

Prispejte svojimi skúsenosťami s garančnými kontrolami do diskusie na našom Facebooku - klikni


Veľa šťastných kilometrov praje
Kolektív Hatiar s.r.o.

Hľadať

No Internet Connection