Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Sviečky na LPG

Kvalita a stav zapaľovacích sviečok je pri motoroch na plyn (LPG / CNG) veľmi dôležitá. To Vám potvrdí každý automechanik.


Pokiaľ chceme, aby motory na plyn fungovali spoľahlivo je potrebné venovať náležitú starostlivosť výberu zapaľovacích sviečok.

 • Kvalitná sviečka má prevedenie z ušľachtilých kovov s pokrytím špeciálnou vrstvou, ktorá chráni závity a uľahčuje montáž/demontáž
 • Vzdialenosť elektród je správne nastavená

Často dostávame otázky prečo motor pri jazde na plyn trhá, ale na benzín nie.

Pri výbere správnej zapaľovacej sviečky je dobré vedieť, že:

 • spaľovanie plynu sa značne líši od spaľovania benzínu: zmes plynu a vzduchu sa zapaľuje ťažšie.
 • Zápalná teplota (bod vzplanutia) zmesi paliva a vzduchu je pri benzíne cca 100°C, pri LPG cca 460°C  (takmer 5x vyššia než pri benzíne ! )
 • zmes plynu a vzduchu horí v porovnaní s benzínom pri mierne vyšších teplotách
 • materiály elektród a telesa sviečky môžu v tomto prostredí rýchlejšie degradovať
 • zapaľovacia sviečka musí odvádzať viac tepla
 • zapaľovacie napätie je po prestavbe na LPG nezmenené. Pri opotrebovanej sviečke tým rastie riziko výpadku zapaľovania, motorom "trhá"


Z týchto dôvodov sú na sviečky pri motore s pohonom na plyn kladené vyššie nároky. Sviečka, ktorá ešte má schopnosť zapáliť benzín LPG už nemusí "vládať" zapáliť.

Za najlepšie riešenie považujeme prechod od štandardných zapaľovacích sviečok na sviečky z ušľachtilých materiálov, prípadne s inou tepelnou hodnotou a v niektorých prípadoch úpravu (zmenšenie) vzdialenosti elektród.

Najčastejšie používaná alternatíva v našom servise sú kvalitné zapaľovacie sviečky zo sortimentu firmy NGK. V niektorých (najmä jednoduchších) motoroch fungujú perfektne sviečky radu V-Line, pre iné je najlepšie riešenie LASERLINE. Sviečky NGK poskytujú ideálnu zapaľovaciu sviečku pre takmer každé európske auto, ktoré bolo prestavané na LPG.


Medzi ich hlavné prednosti patria:

 1. Hi-tech elektródy - Zapaľovacie sviečky NGK LASERLINE majú strednú elektródu s irídiovou špičkou a bočnú elektródu s platinovým čipom. Tieto čipy z ušľachtilých kovov sú privarené pomocou náročného a firmou NGK patentovaného postupu pomocou laseru. Výhoda: Tieto ušľachtilé kovy odolávajú nepriaznivým podmienkam pri prevádzke na plyn. Vzdialenosť elektród zostáva počas celej životnosti takmer rovnaká.

 2. Individuálna vzdialenosť elektród - Pri každom type zapaľovacích sviečok LASERLINE bola pre prevádzku vopred nastavená ideálna vzdialenosť medzi strednou a zemné elektródou. Ručné prispôsobovanie teda odpadá.

 3. Optimálne tepelné vlastnosti - Medené jadro v elektróde každej zapaľovacej sviečky NGK LASERLINE zlepšuje odvádzanie tepla a pomáha tak optimálne regulovať zvýšenú úroveň teplôt pri prevádzke na plyn. Konštrukčné vlastnosti chránia tieto zapaľovacie sviečky ešte lepšie pred zanášaním sadzami

 4. Tepelný štít pre telo sviečky - Vrstva špeciálnej zliatiny pokrýva telo každej zapaľovacej sviečky NGK LASERLINE. Tá je tak chránená pred vyššími teplotami prípadne pred zvýšeným ohrozením koróziou. Podobnú vrstvu v súčasnosti neponúka žiadny iný výrobca na trhu.
 5. Uľahčenie zapaľovacím cievkam - Testy NGK preukázali: Pri prevádzke na plyn sa potrebné zapaľovacie napätie zvyšuje až o 7000 voltov - to je tvrdý test zapaľovacích cievok. Iba 0,6 mm hrubá Irídiová stredná elektróda zapaľovacích sviečok NGK LASERLINE pôsobí proti tomu. Vystačí si s mimoriadne malým zapaľovacím napätím. Okrem toho jej tvar priaznivo ovplyvňuje optimálne šírenie čela iskry.

  Nečakajte, pokiaľ Vás začne motor trhaným chodom upozorňovať na problém. Vymeňte sviečky radšej včas. Ideálne je vo výrobcom predpísanom intervale.
  Odmenou Vám bude dlhá životnosť katalyzátora a Lambda-sondy. Nespálené palivo z valca ich totiž extrémne poškodzuje.
  Zanedbaný interval výmeny (spolu s inými faktormi zanedbanej údržby) vie napáchať veľké škody. Sviečka na obrázku je toho dôkazom...
  opalena zapalovacia sviecka

Funkcia motora na plyn

Záver ?

 

Zdroj : Svickyngk.cz + Google

Hľadať

No Internet Connection