Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Sviečky na LPG

Kvalita a stav zapaľovacích sviečok je pri motoroch na plyn (LPG / CNG) veľmi dôležitá. To Vám potvrdí každý automechanik.


Pokiaľ chceme, aby motory na plyn fungovali spoľahlivo je potrebné venovať náležitú starostlivosť výberu zapaľovacích sviečok.

 • Kvalitná sviečka má prevedenie z ušľachtilých kovov s pokrytím špeciálnou vrstvou, ktorá chráni závity a uľahčuje montáž/demontáž
 • Vzdialenosť elektród je správne nastavená

Často dostávame otázky prečo motor pri jazde na plyn trhá, ale na benzín nie.

Pri výbere správnej zapaľovacej sviečky je dobré vedieť, že:

 • spaľovanie plynu sa značne líši od spaľovania benzínu: zmes plynu a vzduchu sa zapaľuje ťažšie. Zápalná teplota (bod vzplanutia) zmesi paliva a vzduchu je pri benzíne cca 100°C, pri LPG 460°C  (takmer 5x vyššia než pri benzíne)
 • zmes plynu a vzduchu horí v porovnaní s benzínom pri mierne vyšších teplotách
 • materiály elektród a telesa sviečky môžu v tomto prostredí rýchlejšie degradovať
 • zapaľovacia sviečka musí odvádzať viac tepla
 • zapaľovacie napätie je po prestavbe na LPG nezmenené. Pri opotrebovanej sviečke tým rastie riziko výpadku zapaľovania, motorom "trhá"


Z týchto dôvodov sú na sviečky pri motore s pohonom na plyn kladené vyššie nároky. Sviečka, ktorá ešte má schopnosť zapáliť benzín LPG už nemusí "vládať" zapáliť.

Za najlepšie riešenie považujeme prechod od štandardných zapaľovacích sviečok na sviečky z ušľachtilých materiálov, prípadne s inou tepelnou hodnotou a v niektorých prípadoch úpravu (zmenšenie) vzdialenosti elektród.

Najčastejšie používaná alternatíva v našom servise sú kvalitné zapaľovacie sviečky zo sortimentu firmy NGK. V niektorých (najmä jednoduchších) motoroch fungujú perfektne sviečky radu V-Line, pre iné je najlepšie riešenie LASERLINE. Sviečky NGK poskytujú ideálnu zapaľovaciu sviečku pre takmer každé európske auto, ktoré bolo prestavané na LPG.


Medzi ich hlavné prednosti patria:

 1. Hi-tech elektródy - Zapaľovacie sviečky NGK LASERLINE majú strednú elektródu s irídiovou špičkou a bočnú elektródu s platinovým čipom. Tieto čipy z ušľachtilých kovov sú privarené pomocou náročného a firmou NGK patentovaného postupu pomocou laseru. Výhoda: Tieto ušľachtilé kovy odolávajú nepriaznivým podmienkam pri prevádzke na plyn. Vzdialenosť elektród zostáva počas celej životnosti takmer rovnaká.

 2. Individuálna vzdialenosť elektród - Pri každom type zapaľovacích sviečok LASERLINE bola pre prevádzku vopred nastavená ideálna vzdialenosť medzi strednou a zemné elektródou. Ručné prispôsobovanie teda odpadá.

 3. Optimálne tepelné vlastnosti - Medené jadro v elektróde každej zapaľovacej sviečky NGK LASERLINE zlepšuje odvádzanie tepla a pomáha tak optimálne regulovať zvýšenú úroveň teplôt pri prevádzke na plyn. Konštrukčné vlastnosti chránia tieto zapaľovacie sviečky ešte lepšie pred zanášaním sadzami

 4. Tepelný štít pre telo sviečky - Vrstva špeciálnej zliatiny pokrýva telo každej zapaľovacej sviečky NGK LASERLINE. Tá je tak chránená pred vyššími teplotami prípadne pred zvýšeným ohrozením koróziou. Podobnú vrstvu v súčasnosti neponúka žiadny iný výrobca na trhu.
 5. Uľahčenie zapaľovacím cievkam - Testy NGK preukázali: Pri prevádzke na plyn sa potrebné zapaľovacie napätie zvyšuje až o 7000 voltov - to je tvrdý test zapaľovacích cievok. Iba 0,6 mm hrubá Irídiová stredná elektróda zapaľovacích sviečok NGK LASERLINE pôsobí proti tomu. Vystačí si s mimoriadne malým zapaľovacím napätím. Okrem toho jej tvar priaznivo ovplyvňuje optimálne šírenie čela iskry.


Funkcia motora na plyn

Záver ?

 

Zdroj : Svickyngk.cz + Google

Hľadať

No Internet Connection