Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Ochrana ventilov pri LPG

Ochrana ventilov pri LPG. ( ! Dôležitý update 23.1.2022 ! )
Tento spôsob ochrany motora  určite poznáte aj pod ľudovým názvom "primazávanie ventilov".

Samotná myšlienka má korene v Austrálii kde vzhľadom k vyšším teplotám ovzdušia vznikla potreba zlepšiť účinok chladenia vnútorných častí motorov. Preto firma FlashLube - klikni, prišla už v roku 1979 s týmto nápadom-produktom na tamojší automobilový trh. Jedná sa o aplikáciu špeciálneho média (dalo by sa povedať "oleja") so špeciálnym zložením do sacieho potrubia počas chodu motora. Slúži primárne na zníženie teploty horenia. Spôsob dávkovania vysvetlím nižšie.

Nápad sa osvedčil a presadil postupne po celom svete všade tam, kde bolo potrebné takéto riešenie. Postupne ho prevzali aj iní výrobcovia, u nás sú okrem produktov FlashLube známe aj obdobné produkty V-Lube, JLM, Valve-Care a iné...
Pozn.:V našich končinách nieje tento spôsob ochrany ventilov potrebný ani tak kvôli vysokým teplotám ovzdušia, ale kvôli mierne vyššej teplote horenie plynu pri jeho spaľovaní.
Poznámka na okraj:
Mnoho motorov, najmä starších, vyrobených ešte z "poctivých" materiálov túto ochranu vôbec nepotrebuje. O potrebe použitia tohto spôsobu ochrany vo Vašom vozidle sa informujte vo svojom LPG-servise, ktorému dôverujete.

Je dobré vedieť, že v prípade tankovania kvalitného plynu do áut klesá potreba použitia tohto spôsobu znižovania teploty horenia.
A naopak, pokiaľ je tankované nekvalitné LPG (spravidla kvôli jeho veľmi nízkej cene) potreba chladiť rastie.
Buďte preto pri tankovaní LPG opatrní, netankujte nekvalitu (- klikni) z dlhodobého hľadiska sa to určite nevyplatí.
Sú známe prípady kedy z dôvodu extrémne vysokého obsahu síry v lacnom plyne (- klikni) v nekvalitných a lacných palivách (platí aj o nafte a benzíne) nepomohla žiadna úroveň ochrany. Síra horí pri extrémne vysokej teplote, ktorej neodolá ani motor z buldozéra :-(
Pri tankovaní kvalitného LPG so správnym zložením v zmysle predpísaných noriem v kombinácii s motormi, ktoré sa s LPG znášajú dobre často nieje použitie ochrany bezvýhradne nutné.
Na Slovensku sa vyrába a na poctivých čerpacích staniciach LPG predáva plyn v zmysle platnej normy STN EN 589, ktorá stanovuje (okrem iného) maximálny obsah síry na úrovni len 30 mg  (ešte donedávna 50 mg) v jednom kilograme kvapalného plynu (1 kg LPG=takmer 2 litre).
Seriózni výrobcovia (určite je ich viac) túto normu s prehľadom spľňajú.
Neserióznym dodávateľom LPG na stave a výdrži Vášho motora nezáleží...

Preto odporúčame vždy sa o potrebe použitia ochrany ventilov poradiť ešte pred prestavbou Vášho auta (prípadne hneď po kúpe vozidla s LPG).

Ochrana motora plní v motore dve úlohy.
Tou prvou je vytvoriť na styčných plochách pohyblivých častí ochrannú vrstvu, ktorá okrem mazania napomáha lepšie odvádzať prebytkové teplo zlepšením prestupu tepla z ventilu na jeho sedlo hlbšie do telesa hlavy valcov, telesa ventilu samotného a v neposlednom rade valcov a piestov motora vytvorením ochrannej vrstvy. Táto mikro vrstva napomáha motoru lepšie zvládať tepelné namáhanie dotknutých častí.
Druhá, nezanedbateľná rola je tlmenie (znižovanie) teploty horenia v spaľovacom priestore.
Potrebu použitia tohto spôsobu ochrany ako prevenciu teda doporučujem konzultovať s montážnym pracoviskom, ktorému prestavbu Vášho auta na LPG zveríte. Kvalifikovaný personál by Vám povie, či je jeho použitie vo Vašom aute (motore) potrebné alebo nie. U nás disponujeme dlhoročnými skúsenosťami a aj databázou od svetovo uznávaných výrobcov LPG zariadení, v ktorej je možné overiť potrebu použitia ochrany pre konkrétny motor.
Ako som už spomenul stále existuje veľmi široká škála motorizácií ktoré sú svojou konštrukciou vyhotovené tak, že aplikácia ochrany je zbytočná.
Pokiaľ Váš motor patrí medzi tie, kde sa použitie odporúča je dobré správne sa rozhodnúť, ktorý variant si vyberiete.

Existujú tri spôsoby, akými je možné poskytnúť motoru ochranu pri prevádzke na LPG. Líšia sa technickým prevedením.
Poďme si ich predstaviť.

Prvý spôsob, prídavok benzínu.
Pokiaľ máte motor, ktorý nieje extrémne náchylný na potrebu silnej ochrany ale chceme mu ju poskytnúť ponúkame našim zákazníkom ochranu pomocou zapnutia prídavku benzínu (ľudovo "prívstrek").
Túto možnosť nemajú všetky značky splynovačov, ale tie, ktoré ponúkame u nás ju majú.
Funkcia prídavku benzínu sa nastavuje priamo v menu riadiacej jednotky LPG.

Často sa nás pýtate, koľko litrov benzínu spáli motor s takto nastavenou riadiacou jednotkou LPG.
Je to rôzne, percento prídavku VŽDY komunikujeme so zákazníkom vopred a veľkosť "dávky" vieme menežovať. Spravidla sa prídavok benzínu zapína len v režíme vysokej záťaže motora a vo výške 5-15 %. Takto nastavený prívstrek nespotrebuje viac, ako 0,5 litra na 100 km jazdy. Obvykle však menej. Záleží na spôsobe jezdy vodiča.

 

Druhý spôsob, MECHANICKÁ ochrana ventilov lubrikantom (špeciálnym olejom).
Tento sa vyrába v dvoch verziách.

Lacnejší spôsob je podtlakový (mechanický) variant.
LPG-Ochrana ventilov, mechanická verzia
Aplikuje sa do motora prisávaním na základe veľkosti (sily) podtlaku v sacom potrubí zo špeciálnej nádobky cez nastavovaciu skrutku. Túto je potrebné správne nastaviť a v pravidelných intervaloch kontrolovať správnosť dávkovania. Tým, ktorí poznajú prácu motora zrejme nebude potrebné vysvetľovať, že dávkovanie týmto spôsobom funguje "opačne" než by sa žiadalo. Dôvodom je fakt, že veľkosť podtlakovej sily klesá priamo úmerne s rastúcou intenzitou zošliapnutia plynového pedálu. Pri zošliapnutom plyne sa dávka zmenšuje a naopak-pri práci motora na voľnobeh je dávka najvyššia. Pokiaľ je však Vašou prioritou cena produktu v zásade postačuje aj tento spôsob.

Tretí spôsob, ELEKTRONICKÁ ochrana ventilov lubrikantom (špeciálnym olejom).

Toto riešenie je pre motory, ktoré potrebujú vysokú úroveň ochrany.
Je to verzia pre "fajnšmekrov" (a preplňované motory, s turbom)
LPG-Ochrana ventilov elektronická
ktorá dopravuje médium do motora nútene (vlastným čerpadlom) s elektronickým riadením dávky samostatnou riadiacou jednotkou. Táto je prostredníctvom dodávanej kabeláže a vlastnej riadiacej elektroniky prepojená s riadiacou jednotkou LPG a plne s ňou spolupracuje. Medzi jeho výhody patrí presné dávkovanie v závislosti na záťaži motora, vypnutie dávkovania pri práci motora v režime benzín a šikovnou pomôckou je aj kontrolné LED svetielko spravidla v zornom poli vodiča ktoré Vás upozorní na prípadnú potrebu doplnenia náplne do nádobky. Tento variant poskytuje najvyššiu možnú mieru komfortu a nevyžaduje žiadne nastavovanie, obsluhu. Pri práci motora v režime benzín sa dávka vypína, neaplikuje.
Veľkosť dávky média je pri voľnobehu najmenšia, a pri vysokej záťaži motora zasa najvyššia, presne vypočítaná tak, ako to motor potrebuje.

Ceny zariadení vrátane montáže sú na našom trhu rôzne, podľa značky a verzie zariadenia. My používame najčastejšie Nemeckú značku V-Lube, na požiadanie Holandský Prins Valve-Care.

Spôsob a množstvo dávkovania:
Optimálna dávka média je podľa výrobcov:
-V prípade tzv. "mechanického" (podtlakového) dávkovania približne 1 liter náplne na 1.000 litrov paliva.
-V prípade použitia elektronicky riadeného dávkovania (elektronickou riadiacou jednotkou s čerpadlom) podstatne menej, už od 0,2 litra náplne na 1.000 litrov paliva.

Pokiaľ som Vám týmito riadkami pomohol zorientovať sa v tejto problematike budem rád, ak mi napíšete, čo Vás v spojitosti s ochranou ventilov zaujíma a nenašli ste to v tomto mini-článku.

Dôležité upozornenie !
Z času na čas sa pri servisných prehliadkach u nás stretávame s problémami práce elektronickeho dávkovača-pumpy.
Všetci naši zákazníci, ktorým sme namontovali túto verziu ochrany sú pri odovzdávaní produktu poučení, že výrobca poskytuje záruku na zariadenie v prípade, že toto bolo plnené ORIGINÁLNOU náplňou.
Žiaľ, niektorým sa zdá originálna náplň drahá a nakupujú ju na e-shopoch.
Na toto by som si dovolil Vás upozorniť. Poznáme niektoré e-shopy, ktoré (v snahe viac zarobiť) predávajú rôzne kópie náplní, ktoré svojim zložením ani zďaleka nespľňajú požiadavky zloženia a kvality média, čo má niekedy za následok poškodenie, až úplné zničenie samotnej čerpacej jednotky a tým úplné zlyhanie funkcie ochrany motora. Na tieto poruchy sa záruka nevzťahuje a výrobca nám už párkrát reklamované čerpadlá vrátil aj s protokolom o analýze náplne. Našťastie ich bolo len pár, ale ani my by sme neboli radi keby sa to stalo práve Vám :-(

Na trhu sa dajú zakúpiť dva (vlastne tri) druhy náplní.
-Prvá je určená pre mechanické dávkovače. Táto je NEVHODNÁ pre elektronické verzie, aj keď je to originál. V prípade V-Lube je označená ako "EKO"
Pokiaľ máte namontovanú mechanickú ochranu na kvalite plniva až tak veľmi nezáleží, okrem rozleptania hadicových rozvodov v prípade použitia agresívnej náplne sa prakticky nemá čo pokaziť.
Keď to trošku preženiem pokojne si tam nalejte aj naftu :-)
-Druhá, určená pre elektronické verzie, bežne v predaji v každom dobrom LPG servise
-Tretia-častokrát kópia ktorá je úplne nevhodná najmä pre elektronické verzie 
Tretiu skupinu (nekvalitných) náplní častokrát môžte rozpoznať aj voľným okom, plagiátori majú problém aj s kopírovaním samotného obalu, obvykle je na pohľad vidieť rozdiel oproti originálu. Keď si však nedáte pozor ľahko si ich môžte pomýliť.
Jeden zákazník k nám prišiel s poruchou el.pumpy ochrany ventilov. Na otázku kde kupoval náplň uviedol jeden nemenovaný e-shop. Keď sme sa naň spolu pozreli bolo tam pri produkte upozornenie, že náplň nieje vhodná pre elektronické verzie. Avšak ako obyčajne, takym malým písmom, že to bolo veľmi ľahko prehliadnuteľné.

Preto radím, buďte obozretní. Našim cieľom je v prvom rade Vaša spokojnosť. Tá je našou najvyššou odmenou :-)

Čo dodať na záver ?
Ak sa Vám článok páči a má pre Vás aspoň malú hodnotu potešíte nás jeho zdieľaním na sociálnych sieťach a medzi známymi, ktorým by mohol pomôcť.

Hľadať

No Internet Connection