Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Bezpečnosť LPG zariadenia v aute je na prvom mieste

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Čo Vás ako prvé napadne, keď počujete slovo plyn v aute ? Niektorí pomyslia ako prvé na....nebezpečenstvo. Výbuch! Poďme sa teda spolu pozrieť na to, či sa toho LPG-čka treba báť alebo nie...  

Rozhodli sme sa pripraviť pre Vás sériu článkov na tému bezpečnosť LPG. Nech sa páči, tu je prvý z nich.


Jeho názov je odvodený od slov MULTI a VENTIL, čo sa dá preložiť ako viacúčelový ventil.

Je súčasťou každej LPG prestavby a umiestnený je priamo v otvore na nádrži.
Okrem iných funkcií kontroluje priebeh tankovania plynu a jeho následný prechod z nádrže LPG do ďaľších častí zariadenia.
Na svetových trhoch existuje niekoľko výrobcov multiventilov, ktoré sa môžu od seba konštrukčne mierne odlišovať. Princíp je však vždy rovnaký.

Poďme sa teda pozrieť z akých častí sa Multiventil skladá a na čo jeho časti slúžia.

 

Multiventil LPG, plavák
Plavák
Jeho primárnou úlohou je sledovať hladinu LPG a zastaviť plnenie nádrže LPG keď je dosiahnutých 80 percent jej naplnenia. Okrem toho má za úlohu odovzdať informáciu o hladine plynu do ďaľších častí multiventilu (ďalej len MV) ako aj riadiacej jednotky LPG pre zobrazenie stavu paliva.

Odberná trubka plynu
jej úlohou je dopraviť (odčerpať) kvapalnú fázu LPG do ďaľších častí zariadenia. Dôležité je, aby trubka odoberala z nádrže kvapalnú fázu, teda aby bola umiestnená v nádrži v čo najnižšej možnej polohe. V niektorých vozidlách to nieje úplne možné zabezpečiť za každých okolností a vtedy sa môže stať, že trubka prisaje malé množstvo plynnej fázy (nad hladinou kvapalného LPG). Vtedy môže dôjsť k tomu, že sa zariadenie prepne z režimu LPG do režimu benzín. Stáva sa to najmä pri prudkých akceleráciách silnejších vozidiel (kvapalný plyn sa "preleje" do inej časti nádrže než je umiestnené ústie odbernej trubky), prípadne pri prejazde nerovným terénom.


Počítajte s ním pri výpočtoch spotreby vozidla.

80%-ný ventil naplnenia
jeho úlohou je uzavrieť prívod LPG do nádrže pri tankovaní IHNEĎ po dosiahnutí maximálneho množstva, 80 percent vodného objemu nádrže. Zabezpečí sa tým 20%-ný priestor v nádrži, akýsi "vzduchový vankúš" ktorý umožňuje kvapalnému plynu rozpínať sa v prípade nárastu teploty.
UPOZORNENIE: V niektorých situáciách je možné pozorovať "drnčanie" ventilu pri ukončovaní plnenia nádrže (pri jej uzatváraní). Toto nieje vada výrobku ale jeho konštrukčná vlastnosť.

Spätný ventil
Jeho úlohou je uzavrieť plniace potrubie IHNEĎ po natankovaní. Ventil tak zabraňuje úniku plynu cez plniace potrubie, okrem iného aj v prípade nehody vozidla.

Snímač hladiny paliva
Slúži na vizuálnu informáciu pre vodiča o množstve natankovaného LPG v nádrži. Elektricky je z neho prenesená informácia pre vodiča na prepínač LPG.
Žiadnu inú funkciu neplní. Informácia o množstve (poloha ukazovateľa) je snímaná magnetickou formou. Hlavný magnet je umiestnený vnútri multiventilu, druhý v tele snímača kopíruje jeho polohu a vychyľuje ukazovateľ. Presnosť je z tohto dôvodu len orientačná.

Teplotný poistný ventil
Veľmi dôležitý bezpečnostný prvok. Zabraňuje deštrukcii nádrže LPG v prípade prudkého nárastu teploty (požiar a pod.) POSTUPNÝM vypustením obsahu nádrže až do úplného vyprázdnenia. Bezpečne znižuje tlak až do úplného vyprázdnenia prerušovaným vypúšťaním nadbytočného tlaku.

Tlakový poistný ventil
Ďaľší dôležitý bezpečnostný prvok. Zníži tlak v nádrži v prípade, že je prekročený viac ako 2,7-násobne oproti MAXIMÁLNEJ hodnote tlaku.

Ručný uzatvárací ventil
Funkcia je jasná už z názvu. Manuálny (ručný) ventil pre prípad potreby nádrž zavrieť manuálne. Slúži na manuálne uzatvorenie nádrže LPG v prípade potreby (zváračské alebo iné, neobvyklé práce na vozidle alebo jeho podvozku).

Elektromagnetický uzatvárací ventil
Automaticky otvára a zatvára nádrž podľa potreby. Ventil je otvorený LEN v prípade, keď je motor vozidla v chode a prepnutý v rezime LPG. V ostatnom čase je ventil uzavretý.

Nadprietokový ventil
Ďaľší VEĽMI dôležitý prvok. Slúži na OKAMŽITÉ uzavretie výstupu plynu z nádrže v prípade, že prietok plynu prekročí 6 litrov za sekundu (napr. poškodenie potrubia pod vozidlom pri jazde v teréne).

Prepadové potrubie
Zabezpečí odfuk nadbytočného tlaku z nádrže vypustením plynnej fázy z vrchnej časti nádrže (nie kvapalnej) v prípade, že sa niektorý vypúšťací ventil otvorí.


Či už by to bola dopravná nehoda, požiar vozidla alebo akýkolvek iný extrém.

S nami jazdíte BEZPEČNE a SPOĽAHLIVO.

Otázky a odpovede k tejto téme nájdete aj na našom Facebooku - klikniPokračovanie nabudúce.

Hľadať

No Internet Connection