Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Síra v LPG ? Ďakujem, neprosím...

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Veľmi často počúvam a čítam Vaše komentáre k rozdielnych spotrebám plynu na rôznych čerpacích staniciach LPG. Chcel by som Vám pomôcť pochopiť, prečo je to tak. Aj laikom :-) 

Aby ste (aspoň rámcovo) pochopili, prečo je spotreba auta závislá od kvality paliva Vám odporúčam prečítať si týchto pár riadkov. Nebojte sa, budem sa snažiť byť zrozumiteľný, stačí (s)poznať aspoň základné fakty a troška fyziky.

Chcete to vedieť ? OK, tak poďme na to:
Každé súčasné auto má riadiacu jednotku motora (ďaľej len RJ). Benzínové benzínovú, plynové navyše ešte aj plynovú. RJ motora je vlastne počítač s jedinou úlohou. Vstreknúť do motora presne určené, vypočítané množstvo, dávku paliva. Navyše so sprísňovaním požiadaviek EU na objem emisií je to pre chúdence motory a ich riadiace jednotky stále náročnejšie. Ale o tom inokedy...

Na to, aby RJ vstrekla dávku paliva v správnom množstve potrebuje signály z viacerých snímačov. Prvý, a najdôležitejší je snímač polohy plynového pedálu. Čím viac stlačíte (pridáte) plyn tým vyššiu dávku vzduchu a paliva sa do motora nasaje. Logické, nie ?
Či je vstreknutá dávka paliva správna si RJ kontroluje pomocou signálu z kyslíkového snímača vo výfukovom potrubí, tzv. Lambda-sondy. Samozrejme berie do úvahy aj veľké množstvo iných snímačov, tie nás však v tejto chvíli nezaujímajú.


Všetky tieto údaje si RJ priebežne ukladá do pamäti a PRISPÔSOBUJE (adaptuje) sa. Jednak štýlu jazdy konkrétneho vodiča (menej skúsený vodič má spotrebu spravidla vyššiu než skúsený vodič).

Toto prispôsobovanie RJ motora sa odborne volá ADAPTÁCIA, prispôsobovanie. Adaptácia sa nemení okamžite po "zvoľnení" štýlu jazdy alebo náhlej zmene kvality paliva ale vypočítava sa dlhodobý priemer. Obvyklá hodnota na "ustálenie" adaptácie je min.50 a v niektorých vozidlách aj viac ako 100 kilometrov.
Z praxe: Ak to isté auto šoféruje jeden týždeň mladý "Schumacher", čerstvý a mladý šofér bude spotreba s veľkou pravdepodobnosťou vyššia ako keď sa šoféri po týždni vystriedajú a druhy týždeň bude na rovnakom aute jazdiť jeho skúsenejší kolega, otec, dedo...

Proces adaptácie si teda riadiaca jednotka ukladá a upraví si vo svojej pamäti tzv. "mapu". Mapa riadiacej jednotky je súbor nastavení (konfigurácia) aké množstvo paliva bude RJ vstrekovať do motora. RJ túto mapu nepretržite kontroluje a "upravuje". Mapa prostredníctvom adaptácie teda určuje spotrebu motora.

OK ?

Takže už zhruba vieme, aký je základný predpoklad pre dobrú spotrebu konkrétneho, napríklad aj toho Vášho motora. Adaptácia. Zatiaľ som Vám asi nepovedal nič nové, však ?

To, čo v tomto článku chcem objasniť ešte len príde.

Riadiaca jednotka, potvora, vypočítava dávku AJ podľa oktánového čísla paliva. Určite ste si všimli, že keď natankujete 100-oktánový benzín spotreba Vám oproti 95-ke postupne  klesne, prejdete na ňom viac kilometrov. Benzin s vyšším oktánovym číslom má v sebe viac energie než ten s nižším a riadiaca jednotka sa tomu prispôsobi, ADAPTUJE SA.


Z môjho článku "Na kvalite plynu záleží" už možno viete, že na Slovensku je (žiaľ) možné kúpiť plyn rôznych kvalít, zloženia. Teraz nechajme bokom mechanickú čistotu, ale zamerajme sa na vzájomný pomer Propánu vs. Butánu a hlavne-podielu (obsahu) síry. Vzájomný pomer týchto látok určuje výsledné oktánové číslo plynu. A to je veľmi dôležitý údaj.

Ak som bol dosiaľ dosť zrozumiteľný tak by Vám mala byť jasná nasledujúca matematika:

LPG so štandardným oktánovým číslom bez síry = vyššia spotreba.
LPG s vyšším oktánovým číslom s vyšším podielom síry = nižšia spotreba

Chápeme sa ? OK, poďme ďalej...

Síra sa v prírode vyskytuje v kryštalickej podobe. Priemyselne sa spracúva na rôzne formy, práškovú a tekutú.

PRÍČINY A NÁSLEDKY NADMERNÉHO OBSAHU SÍRY PRE MOTORISTOV

O plyne s vyšším, niekedy až príliš vysokým podielom síry som už písal v článku Na kvalite plynu záleží-klikni. A verte mi, síra (potvora) má oktánov naozaj viac než dosť.
Mimochodom, jej maximálny prípustný podiel povoľuje súčasne platná norma STN-EN maximálne 30 mg v jednom kilograme (pozn. na okraj, 1 kg = cca 2 litre LPG). Presne toľko jej tam môže byť, ani o gram viac ho nenájdete na žiadnej kvalitnej "čerpačke".

Aké sú dôvody vysokého obsahu síry v LPG?
Existujú len dva.
Omyl alebo podvod.
Nekvalitné LPG alebo nedostatečný proces odsírenia v rafinérii.

Ako sa to stane? 
Dovoz lacného „nepodarkového“ LPG, ktoré nieje určené pre pohon automobilov. Vyšší obsah síry je daný tým, že sa uhľovodíky menej odsírili vo výrobnom procese (výrobné vady), respektíve dovozom LPG z krajín, kde slovo výrobné procesy nikomu nič nevravia.

To je jedna z možností.
Tou druhou je zámerné pridávanie síry do LPG s cieľom zlacniť výrobu.

NAJDRAHŠOU položkou pri výrobe "LPG-čka" je samotný proces výroby v rafinérii. Jednoducho upravia podiel lacných a drahých zložiek a výsledkom je plyn s vysokým podielom síry.
Nezabudnime, cieľ je "dobré" oktánové číslo.
Preto keď chce neseriózna rafinéria vyrobiť lacný plyn najjednoduchším (a najlacnejším) riešením je čo ? Správne. "Zmenšiť" podiel drahých zložiek. Ale ako vyriešiť chýbajúce oktány ? Prišli na to, veď je to jednoduché. Doplnia to sírou ! Tá má oktánov až-až...

Síra dá motoru toľko oktánov, koľko chcete. Na takom plyne s vysokým obsahom síry rapídne narastie výkon a riadiaca jednotka môže upraviť mapu na (niekedy až podstatne) menšiu dávku pri častokrát vyššom výkone. A šofér si vtedy mädlí ruky ako dobre kúpil, auto jazdí ako opreteky pri nižšej spotrebe.
Jednoducho vo svojej nevedomosti vnímajúc čísla na výdajnom stojane LPG si povie: "Ej bisťu, tu majú ale dobrý plyn, auto ho "zožerie" oveľa menej, na jednu nádrž prejdem viac kilometrov...tu budem tankovať !
Pritom však nevie, čo všetko takýto lacný plyn urobí s motorom.

Nebezpečenstvo síry pre motor:
Síra okrem poškodenia ("podpálenia") ventilov a ich sediel má obvykle na svedomí poškodenie katalyzátora ako aj celého motoru vinou okysličovania motorového oleja. Prítomnosť síry v LPG nieje len ekologickým parametrom, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale vedie ku korózii prvkov palivovej sústavy.

Navyše síra je potvora ešte v jednej jej vlastnosti.
Horí pri vyššej teplote. Z fyziky vieme, že zmes Propán-Butánu horí pri teplote cca 400°C (benzín pri cca 300 °C). Síra však teplotu horenia ešte zvyšuje, čo určite nechceme ! A okrem toho pri horení väčšieho množstva zanecháva po sebe takzvané „nataveniny“, ktoré dokážu v spaľovacom motore narobiť doslova katastrofu.

A čo je úplne najhoršie, neubránite sa jej. Síru nezachytí žiadny filter. V rozpustenej podobe pretečie všetkými filtrami spolu s tekutým plynom a dostane sa všade tam, kam sa dostane LPG. O jej účinkoch na všetky gumené a plastové časti asi napíšem ďalší článok, určite si spolu nerozumejú.

Ale vráťme sa späť k adaptácii.

Po natankovaní síry začne v riadiacej jednotke prebiehať už spomínaná adaptácia. A po jej ustálení sa spotreba zvyčajne pomaly vráti blízko k tej pôvodnej.

Ak ste ešte nepochopili, prečo máte na jednej čerpacke nižšiu spotrebu LPG a na druhej zasa vyššiu už by Vám to mohlo začínať byť jasné...
Rozdiel v spotrebe LPG zbadáte hlavne vtedy, ak DLHODOBO tankujete LPG na jednej značke a potom, jednorazovo (reku skúsim...) natankujete na inej.
Priklad:
Dlhodobo tankujem plyn na tej "svojej", overenej a POCTIVEJ čerpačke, s ktorou som roky spokojný. Pokiaľ predáva kvalitu auto funguje spoľahlivo, má viac-menej ustálenú spotrebu plynu a Vy si užívate výhody lacného vozenia. Viete skoro presne, po koľkých kilometroch je čas ísť natankovať LPG.
Ale jedného dňa sa "zatúlate" do neznámeho kraja a len tak, z núdze natankujete niečo iné.
A čuduj sa svete, ešte aj Lacné ! A pritom ste presvedčený, že je to stále kvalitné LPG !
Nik z personálu Vám predsa nepovie, že predáva šmejd. Že v tom plyne je menej propánu, a viac síry. So spotrebou ste spokojný, všetko je zdanlivo OK, auto šlape ako hodinky. A čo je najväčšie lákadlo, nakúpili ste lacno !

A keď potom s odstupom času zabudnete na tú "lacnú čerpačku", o niekoľko dní, týždňov natankujete znovu kvalitný plyn, kde je síry menej. Čo sa stane ? Skokovo Vam narastie spotreba, zdanlivo doslova "vyletí" nahor, pretože riadiaca jednotka sa predtým preadaptovala na vyššie oktánové číslo, na síru. Ona sa totiž počas vyjazdenia jednej-dvoch nádrží nestihne "preadaptovat" na iné palivo s iným oktánovým číslom. To jej bude trvať dlhšie. Vy však zbadáte vyššiu spotrebu hneď, tak šup-šup späť k tomu plynu, ktorého Vám motor "zožerie" menej.
 
Myslite na to pri najbližšom tankovaní LPG...

Ktovie, koľko takýchto sáčkov je rozpustených v jednej cisterne lacného plynu ?

Väčšna z Vás o týchto vlastnostiach síry možno ani nevie. Pretože inak by u nás v servise nebolo tak často vídať autá s pomerne vážnym poškodením častí motora vplyvom vysokej teploty horenia síry v lacnom LPG.
A keď potom niekomu nesprávny plyn pri jeho dlhodobom používaní zničí motor potom svojim kamarátom po večeroch pri pifku rozpráva svoje "overené" skúsenosti, ako LPG ničí a "vysúša" motory a ako ho už nechce ani vidieť.
Takéto "argumenty" totiž počúvam od zákazníkov pomerne často.Pritom by mali nadávať v prvom rade sami sebe, pretože šetrili prehnane a na nesprávnom mieste. Šetrili na cene, a teda kvalite LPG.

Len pre ilustráciu, viem o niekoľkých prípadoch, kedy bol v jednom našom susednom štáte pri kontrolnom odbere štátnymi kontrolnými orgánmi nameraný 400-násobne (áno, 400 !) prekročený povolený obsah síry, pritom to bolo ešte v čase, keď platila "stará" norma, ktorá povoľovala 50 mg/kg. Spočítajte si, koľko tam tej síry bolo. Veľmi veľa !
Za všetky uvediem tento článok-klikni

Preto ak Vám môžem poradiť, na čerpačkách LPG nehľadajte najlepšiu cenu, ale kvalitu.
Nenechajte si riadiacu jednotku naadaptovať na síru. Váš motor sa Vám odvďačí, uvidíte. Som o tom presvedčený a aj preto už roky tvrdím, že
NA KVALITE LPG ZÁLEŽÍ !

Diskusia k článku na našom Facekooku-klikni

 

.

Hľadať

No Internet Connection