Montáž a servis LPG a CNG zariadení Zvolen

Blog

Výmena filtrov LPG. Aký vplyv má na životnosť LPG zariadenia a motora?

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Na diskusných fórach nájdete často rady "odborníkov" na tému, "čo stačí urobiť, keď LPG zariadenie nefunguje správne". Rady vyzerajú na prvý pohľad jednoducho. Tak sa teda na ne poďme pozrieť bližšie...


Začnime najprv trochou teórie.


V nádrži a prvom stupni vyparovača (2) sa plyn nachádza v kvapalnom skupenstve, vo vyparovači mení skupenstvo na plynné a ďalej putuje v systéme v plynnom skupenstve.

Aký je rozdiel v týchto dvoch skupenstvách ?

Kvapalný Propán-Bután v sebe rozpustí všetky chemické a organické látky (vrátane často diskutovanej síry - klikni). Tieto neželané látky potom v rozpustenom stave bez problémov a veľmi ľahko prejdú filtrom kvapalnej fázy a môžu v systéme napáchať škody.
Chemické a organické látky sa dostanú späť do pôvodného skupenstva po odparení vo vyparovači (2), teda pri zmene skupenstva z kvapalného na plynné.


Propán-Bután však nerozpustí mechanické nečistoty. Práve tieto filter kvapalnej fázy spoľahlivo zachytí.

Z týchto dôvodov má každé LPG zariadenie v systéme použité dva fitre. Filter kvapalnej (1) a filter plynnej (3) fázy.
Každý z nich plní inú úlohu.

Filter kvapalnej fázy

  Tieto sa môžu dostať do nádrže z natankovaného nekvalitného paliva - klikni alebo zo samotného zariadenia
(kovový opad z nádrže, časové opotrebenie plynového potrubia...)
Interval výmeny filtra kvapalnej fázy je pri tankovaní čistého plynu spravidla dvojnásobný oproti filtru plynnej fázy (30 až 50.000 km).

Filter plynnej fázy


Prestáva pôsobiť ako rozpúšťadlo a rozpustené látky a nečistoty, ktoré kvapalný plyn rozpustil a "prepašoval" cez filter kvapalnej fázy sa vo vyparovači
opäť zmenia na pôvodný stav. A verte mi, môžu napáchať veľké škody.
Od poškodenia (zalepenia) LPG súčastí počnúc až po poškodenie samotného motora končiac (ventily, piestne krúžky, katalyzátory...).

Ako sa prejaví zanesený filter?


Priechodnosť obidvoch filtrov (tlak za filtrami) sleduje a vyhodnocuje snímač tlaku LPG (4), ktorý je VŽDY umiestnený na konci cesty plynu, obvykle pred, alebo priamo v telese vstrekovačov plynu.
Zanesené filtre sa vždy prejavia poklesom tlaku plynu. Túto skutočnosť snímač tlaku plynu okamžite zaznamená a pošle signál do riadiacej jednotky LPG (6) ktorá IHNEĎ pri zaznamenaní poklesu pod nastavenú hodnotu (voliteľné) prepne pohon motora z LPG do režimu benzín.
Takto nastavené je to najmä z dôvodu bezpečnosti

Aký je interval výmeny filtrov LPG?

Každé LPG zariadenie má interval výmeny filtrov uvedený v návode na obsluhu.
Obvykle sa pohybuje v týchto intervaloch:

-filter plynnej fázy........15-30.000 km
-filter kvapalnej fázy......15-50.000 km

Čo riskujem jazdou so zaneseným filtrom LPG?

Kvalitné (značkové) filtre spravidla neprinášajú so sebou žiadne väčšie riziká,
upozornia Vás na svoj zlý stav častým prepínaním do benzínu pri väčšej záťaži motora (silnejšie zošliapnutie plynového pedálu)
pričom ignorovaním tohto stavu sa motor prepína z LPG do benzínu pri stále menšej a menšej záťaži.
Horšie je to s tými lacnými filtrami. Lacná výroba prináša so sebou nekvalitnú filtráciu a s tým spojené riziko prepustenia nečistôt ďalej do systému
čo môže spôsobiť poškodenie snímačov, vstrekovačov LPG a v neposlednom rade mechanických častí samotného motora.

Môže zanesený filter spôsobovať aj iné závady?

Obvykle nie.
Zanesený filter nespôsobuje trhanie motora, neobvykle vysokú spotrebu a žiadne iné, nesúvisiace prejavy.
Pokiaľ sa stretnete s radami, že za každým neobvyklým správaním motora v režime LPG môžu filtre takých "odborníkov" radšej nepočúvajte.

Ak sa Vaše LPG zariadenie začne chovať nezvyčajne zverte ho radšej do rúk profesionálov ktorí Vám ho opravia.

Objednať sa na záručnú, ale aj pozáručnú kontrolu alebo opravu Vášho vozidla môžte aj cez formulár na tomto odkaze- klikni

Názory a diskusiu k tomuto článku privítame ako vždy, na našom Facebooku - klikni

Autor: Hatiar Marian 

Hľadať

No Internet Connection